Humanitaarblogi

Õpilasakadeemia – võimalus leida tee iseendani

"Filosoofia on ideaalne viis nii iseenda ja oma isiksuse mōistmiseks kui ka välise olemuse mõtestamiseks," kinnitab Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Jane-Ly Buhvestova, kes läbis sel kevadsemestril filosoofia kursuse Tallinn Ülikooli Õpilasakadeemias.

Blonde girl

"Lisaks arendab see argumenteerimisoskust, mis on elu nurgakivi.“ Jane-Ly sõnul on Õpilasakadeemia ideaalne võimalus leida tee iseendani ning see kujundab mitmes mõttes tuleviku väljavaateid. Esiteks on see kiire põige ülikoolielu kardinate taha. Teiseks hõlbustab see erialavalikut. "Erialane kursus annab tagasisidet, kas valitud eriala on noore jaoks südameasi, või hoopis kinnitab, et oma unistuste tulevikku tuleks otsida mõnel muul erialal," arvab Jane-Ly.

Kolmandaks on Õpilasakadeemia kursus suurepärane enesetäiendamise viis keskhariduse kõrvalt ja maailma nägemiseks teise vaatenurga alt. "Sel aastal valisin filosoofia kursuse enese täiendamise eesmärgil. Läksin ootusteta ning nüüd olen väga õnnelik, et otsustasin sellest osa võtta," on Jane-Ly valitud kursusega rahul. "Mul vedas kaaskursuslaste ja õppejõududega. Iga kord läksin suure huviga ja lahkusin positiivsema energiaga."

Kursusele tagasi vaadates meenub talle mõte, mis puudutab elu ja elamist. "Erinevaid seisukohti kuuldes jõudsin järeldusele, et elamine algab hetkest, mil inimene otsustab elu nautida ja lõpeb hetkel, mil ta usu sellesse kaotab või surm elu lõpetab." Teine päevakajaline teema puudutab virtuaalset sõprust. "Virtuaalsusel on nii negatiivseid kui ka positiivseid külgi. Ühest küljest annab see vabaduse olla sina ise," arvab Jane-Ly. "Samas annab see ka vōimaluse olla keegi, kes sa ei ole."

Tema sõnul ei julge noored päris elus olla nii avameelsed kui virtuaalses maailmas. Kardetakse oma emotsioone väljendada ja neid, kes julgevad eristuda, ei vaadata alati kōige paremina pilguga. "Aga inimene peab lähtuma enesest, mitte teistest," on Jane-Ly kindel. Filosoofia kursuselt võttis Jane-Ly kaasa huvitavaid mõttelõngu, mida vahel iseenda jaoks lahti harutada ning selle kaudu maailma avarama pilguga avastada. "Ma soovitan kõigil gümnaasiumi- ja kutsekoolinoortel võtta vastu Õpilasakadeemia väljakutse: leida iseend väljaspool mugavustsooni ja muuta see mugavustsooniks!" annab Jane-Ly nõu.

Artikkel avaldati Delfis 11.06.2018