Augustis toimuv konverents keskendub kultuuripoliitika tulevikule 

21.-25. augustil toimub Tallinna Ülikoolis kultuuripoliitika uurijate võrgustiku konverents ICCPR2018 „The cultural governance of global flows: the past and future“, mis toob Eestisse mitmeid kultuuripoliitika uurimisega tegelevaid teadlasi ja eksperte üle maailma.

maakaart

Viie päeva jooksul toimub 192 ettekannet, 6 ümarlaua arutelu, 4 plenaarsessiooni ja 10 paneeldiskussiooni.

Konverentsil küsitakse, kuidas kujunevad üleilmsed kultuurilised hoovused ja milliseid väljakutseid need kaasaegsele ühiskonnale esitavad. Selle fookuses on globaalsed väljakutsed nagu sunnitud või vabatahtlik migratsioon, uued globaalsed väärtusahelad kultuuri tootmises, aga ka uued kultuurisisu vahendamise kanalid, võrgustikud ja platvormid, mis lihtsustavad kultuurikontakte. Samuti tulevad teemaks kultuuris osalemine, ajalooliste institutsioonide ja rajasõltuvuste mõtestamine. 

„ICCPR konverents on traditsiooniline ja toimub igal teisel aastal. Pealkiri viitab üleilmsete kultuuriliste hoovuste (cultural flows) esilekerkimisele ja  kultuuripoliitikate osale nende kujundamisel,“ selgitas üks konverentsi eestvedajatest, teadur Egge Kulbok-Lattik. „Kui eelmine konverents toimus Lõuna-Koreas 2016. ja üle-eelmine Hildesheimis 2014. aastal, siis esmakordselt leiab see aset Ida-Euroopas, mistõttu on loota põnevaid teemapüstitusi, Ida-Euroopa ning teiste siirdeühiskondade kogemusel,“ lisas ta.  

Globaalse haardega on ICCPR konverents nii teemade poolest kui ka teadlaste kogukonna mõttes. Selle rahvusvaheline teadusnõukogu koordineerib ka kõrgetasemelise ajakirja „International Journal of Cultural Policy“ väljaandmist, mis stimuleerib valdkonna uurimustööd. 

Konverentsi teemad on laiahaardelised. Näiteks arutletakse kultuuri ja majanduse, kultuuripoliitika ja väärtuste teemadel, samuti käsitletakse kultuuridiplomaatiat ja –tööstust ning palju muud. Konverentsi peaesinejad on valdkonna tippteadlased Euroopast ning Ameerikast:  Prof. J.P Singh (Edinburghi Ülikool, UK);  Prof. Jose van Dijck (Amsterdami Ülikool, Holland); Prof. Joseph Straubhaar (Texase Ülikool, Austin, USA);  Prof. Madina Tlostanova (Lindköpingi Ülikool, Rootsi).  

Konverentsi korraldavad kolm Tallinna Ülikooli instituuti: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni, ühiskonnateaduste ning humanitaarteaduste instituut.