Ilmus Philologia Estonica Tallinnensis viies number

Philologia Estonica Tallinnensis on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi väljaanne, kus avaldatakse kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest.

Philologia estonica

Ilmunud on Philologia Estonica Tallinnensis viies number. Keeleteemaline number „Keeled, järjekorrad ja järjestused“ vaatleb keeles esinevaid sageduse, omandamise, nähtuste tekke, kasutatud strateegiate jms järjestusi. Kogumikus on 11 artiklit eesti ja inglise keeles. Autorite seas on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi õppejõud Reili Argus, Annika Bauer, Annika Hussar, Andra Kütt, Tiina Rüütmaa, Merilyn Meristo, Mari Uusküla ja Anna Verschik, TÜHI doktorandid ja ELU projekti üliõpilased.
Oma uurimistulemusi tutvustavad lingvistid Tartu ülikoolist ning Venemaalt, Poolast ja Leedust.

Philologia