Edulugu

TLÜ Kirjastuse peatoimetaja Rebekka Lotman üliõpilaste teadustööde konkursi parim

Täna tunnustas haridus- ja teadusministeerium üliõpilaste teadustööde konkursi kõige tublimaid. Võime taas rõõmustada ja olla uhked, kuna suur hulk preemiaid tuli ka Tallinna Ülikooli tudengitele ja töötajatele. Konkursi ühe kahest 3600-eurosest peapreemiast pälvis TLÜ Kirjastuse peatoimetaja Rebekka Lotman oma doktoritööga „Eesti sonett“, mida ta kaitses tänavu juunis Tartu Ülikoolis.

Rebekka Lotman

Riiklikud preemiad jagas ministeerium kolmel õppetasemel ja neljas teadusvaldkonnas. Peapreemiaid anti välja kaks. Rebekka Lotmanile lisaks sai kõrgeima tunnustuse Marek Mooste (Tartu Ülikool).

Tallinna Ülikoolist pälvisid ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe üliõpilaste seas 1. preemiad (1600 eurot) Anni Martin Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudist (BFM) ning praegune humanitaarteaduste instituudi ajaloo eriala doktorant Kristo Siig.

Anni Martini magistri- ehk konkursitöö pealkiri on „Maarjamäe memoriaali tähenduste väljad – teisest maailmasõjast kommunismiohvrite memoriaali rajamiseni (1940 – 2018). Meediatekstide ja arhiivimaterjalide sisuanalüüs.” Lisaks üliõpilaste teadustööde konkursile pälvis Anni Martin oma tööga tänavu ka Tallinna Raestipendiumi.

Kristo Siig esitas konkursile digitehnoloogiate instituudis kaitstud magistritöö „Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine”.

Lisaks tunnustas ministeerium samas valdkonnas tänukirjaga BFMi nooremteadurit Michael Andrew Keerdo-Dawsonit konkursitöö „Olematu olemine: Rumeenia uus laine ja episteemilise vägivalla piirid” eest.

Doktoriõppe üliõpilaste seas pälvisid samas valdkonnas 3. preemiad (700 eurot) Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorid Merike Kurisoo ja Riho Paramonov.

Merike Kurisoo konkursitöö pealkiri on „Vahepealsed asjad ja vahepealsed ajad. Kirikuruumi ja pildikultuuri muutumisest katoliiklikust luterlikuks varauusaegse Eesti aladel”. Riho Paramonovi doktoritöö kannab pealkirja „Eesti ühiskonna moderniseerumine avaliku privaattranspordi (voorimees ja takso) näitel, 1900-1940”.

Lisaks tunnustas ministeerium tänukirjaga TLÜ humanitaarteaduste instituudi doktori Halliki Põlda väitekirja „Andekusfenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis”.

Mitmed riigiastutused annavad üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil üle samuti eripreemiad. Ühe neljast sotsiaalministeeriumi 750-eurosest eripreemiast pälvis TLÜ Haapsalu kolledži tervisejuhi eriala lõpetaud Ülle Raavel oma konkursitööga „Eesti täiskasvanud diabeetikute teadlikkus tervislikust toitumisest”.

Konkursil leidsid ära märkimist ka juhendajad, kelle tudengid pälvisid I preemia. Tallinna Ülikooli üliõpilaste juhendajatest tunnustati Esta Kaalu ja Katrin Aavat BFMist Anni Martini konkursitöö juhendamise eest. Lisaks sai tunnustuse TLÜ digitehnoloogiate instituudi dotsent Hans Põldoja, kes juhendas Kristo Siia magistritööd.

Tänavu esitasid praegused ja endised tudengid konkursile 482 tööd ning seda 33 ülikoolist, sealhulgas 17 välisülikoolist, kus Eesti tudengid õpivad. Kokku tunnustati sel aastal 103 konkursitööd, neist rahalise preemiaga 71 tööd. See moodustab 15% kõikidest laekunud töödest.

Kõikide preemiasaajatega saab tutvuda Eesti Teadusagentuuri kodulehel. Sündmuse pressiteate leiab siit

Palju õnne!