Teadus

Projekt SustainBaltic aitab kaasa rannikualade kavandamisele

Novembris lõppeb maastiku ja kultuuri keskuses (MKK) üle kahe aasta kestnud projekt SustainBaltic, mille eesmärk oli töötada välja rannikuala integreeritud korralduskavad, mis toetavad rannikualade ja mere sotsiaal-ökoloogilisi võrgustikke Läänemere regioonis. Projekt toimus koostöös Turu ülikooli, Eesti Maaülikooli, Soome Keskkonnainstituudi ja Satakunta maakonnavalitsusega.

Tarmo Pikner

13. novembril esitleti üheskoos kõikide projektialade raporteid. MKK-st osalesid projektis vanemteadur Tarmo Pikner ja teadur Anu Printsmann.

Rannikuala integreeritud korralduskava koostamisel oli neil luubi all projektiala Käsmust Kundani. Lisaks põhjalikule projektialaga tutvumisele küsitleti ka randlasi. Saadud tagasisidest selgus, et kohalikud väärtustavad ootuspäraselt loodust, merd, ajalugu, liivarandu ja rannakülasid vaiksete männimetsade rüpes ning soovivad rohkem panustada piirkonna arengusse ja maastiku hooldusesse.

Põhjaliku olukorra analüüsi alusel on kohalikule omavalitsusele tehtud ettepanekud kohapõhisteks tegevusteks, mis võimaldavad paremini korraldada rekreatsiooni, liikuvust ja ettevõtlust piirkonnas.

Meri ja maa on aegade jooksul teineteist vastastikku mõjutanud – see ongi merekultuuri olulisim osa. Kaheaastase protsessi käigus jõudsid projektis osalejad lisaks kahe tõdemuseni. Esiteks, nõukogude aeg tekitas merekultuuri arvatust olulisema katkestuse, mis mõjutab meid tänaseni. Teiseks, mererahvana oleme tegelikult seljaga mere poole ning võiksime üheskoos leida võimalusi selle muutmiseks. 

Merekultuuri elujõulisus, juurdepääs merele ja randadele, vaba aja veetmise võimalused ja ettevõtlus rannikualadel – sellega tegelevad meie teadlased koos Läti, Saksa, Taani ja Rootsi teadlastega edasi järgmisel aastal algavas projektis, mille fookuses on mere- ja rannikualade ühine planeerimine.

Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond Interregi Kesk-Läänemere Programmi 2014–2020 kaudu.

Interreg logo

Tekst: Kristel Toom, Anu Printsmann, Tarmo Pikner