Rahvusvaheline konverents "Baltikum kui narratiiv ja eluruum. Kultuuri-, kirjandus-, tõlke- ja keeleteaduslikke aspekte" // Baltische Erzähl- und Lebenswelten

17.-19.09.2020 toimub rahvusvaheline konverents, mis keskendub Balti regiooni uuringutele.

 Baltische Erzähl- und Lebenswelten

„Baltische Erzähl- und Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Aspekte“ / „Baltikum kui narratiiv ja eluruum. Kultuuri-, kirjandus-, tõlke- ja keeleteaduslikke aspekte.“ rahvusvaheline konverents, mis keskendub Balti regiooni uuringutele, toimub 17-20.09.2020 Tallinna Ülikoolis. 

Kultuuri-, kirjandus- ja tõlkeloo uurijate, keeleteadlaste ja ajaloolaste interdistsiplinaarses ringis võetakse vaatluse alla järgmised teemad: 

  • (Oma)eluloolised ja kultuuriloolised narratiivid; 
  • Faktid ja fiktsioon ajalookirjutuses;
  • Rahvuslik identiteet kui narratiiv ja selle kujundamine tänapäeval ja minevikus;
  • Kontakt kultuurilise „teisega“;
  • Baltikumi elu kujutavas kunstis;
  • Rahvuslikud ja kultuurilised narratiivid tõlgetes;
  • Tõlkijad kui kultuurivahendajad;
  • Mitmekeelsuse erinevad tahud. 

Konverentsi korraldab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi saksa keele ja kultuuri eriala koostöös Marburgi, Kaunase ja Daugavpilsi ülikoolidega.
Partnerid: Tartu Ülikool, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia, Goethe Instituut, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, DAAD.

Konverentsi töökeel on saksa keel. 

Täpsem informatsioon Maris Saagpakk saagpakk@tlu.ee ja Aigi Heero aheero@tlu.ee

AUF DEUTSCH