Pressiteade

Õpetajatele loodud platvorm võimaldab lahendada jätkusuutlikkusega seotud probleeme

Õppimise ja õpetamise lihtsustamiseks on valminud keskkond, mis aitab õpetajatel jätkusuutlikusega seotud disainmõtlemise meetodil ülesandeid õpilastega jagada ning õppimise protsessi suunata. Töörühma liikmed põhjendavad keskkonna vajalikkust asjaoluga, et üha enam hakatakse ka üldhariduskoolide õppetöös kestlikkusele ehk olemasoleva edasiarendamisele ja taaskasutamisele mõtlema.

platvorm õpetajatele

Tallinna Ülikooli andmeanalüüsi lektor Triinu Jesmin ja ökoloogia keskuse juhataja Jaanus Terasmaa kuuluvad töörühma, mille soov on eelkõige luua õpetajatele vajalik ning sobiv keskkond, mida pikaajaliselt kasutama hakatakse.

Töögrupp lõi oma koostööpartneritega ühisloomerakenduse, mille kasutamine jäljendab kõigile tuttavat post-it'ite kleepimist. Õpetajad saavad seal üksikuid tegevusi või kogu oma kursuse ühte keskkonda üles ehitada. Disainmõtlemine annab võimaluse õpetajale ülesannet siduda päris eluga. „Kindlasti laiendab selline meetod õpilaste silmaringi – nad peavad minema päriselt uurima vanemate, õe-venna või naabritädi käest,“ rääkis Terasmaa.

disainmõtlemine

disainmõtlemise protsess, J. Terasmaa joonis

„Kasutame keskkonda ka ise abivahendina erialasid lõimiva uuenduse üleülikoolilistes projektides,“ tõi Jesmin näite.

Keskkond võimaldab paindlikkust
Ülesande võib keskkonnas nullist peale üles ehitada ja seda endale vastavalt kohandada. Sissejuhatuseks lisab õpetaja õpilastele keskkonda kas inspiratsiooni, probleemi kirjeldusi, videoid või pilte. Tegevusi võib jagada nii individuaalselt kui ka gruppidele, kes omakeskis töötavad väljakutse kallal. Töö etapid on ajalised – õpetaja saab ise määrata, kui mitu tundi, päeva või nädalat ta ühe protsessi jaoks annab. “Lisaks võimaldab rakendus õppida igaüks omal ajal ja enda valitud kohas, mis on distantõppeks väga sobilik,” toob Terasmaa välja.

Kaasaegsed lahendused
Kui õpilased jäävad hätta, siis neil on võimalik jutuaknas õpetaja käest abi küsida. „Näiteks kui mingis etapis on tulnud ette raskus, siis õpetajale tuleb kohe teavitus, kes millises ülesandes abi paluvad,“ selgitas Jesmin. Ta lisab, et õpilastel on võimalus enne töö esitamist küsida ka ülevaatamist, mis annab võimaluse õpetajal abistada, et veelgi parem tulemus saada. Õpetaja näeb ka analüütikat. Kui palju keegi postitab ja kui palju on õpilane teistele märkmeid lisanud või midagi muutnud.

Kuidas saab kaasa lüüa?
Töögrupp soovib väga teha koostööd nende õpetajatega, kes on disainmõtlemisest huvitatud. „Meie eesmärk on luua näidisülesanded, mis on õpetajatele päriselt ka vajalikud, seega õpetajate endi ideed on väga teretulnud,“ sõnas Jesmin. Huvitatud õpetajad, ka need, kes ei hinda oma digipädevusi just kõrgeks, on oodatud ühendust võtma triinu.jesmin@tlu.ee. Pärast seda saab töögrupp keskkonda ka teistele õpetajatele näidata. „Me oleme veendunud, et  platvorm teeb õpetajate elu kergemaks ja maailma paremaks,“ sõnas Terasmaa.

Disainmõtlemine on metodoloogia, mida võib ükskõik millise uue probleemi puhul või ka vana probleemi lahendamisel kasutada. Projekti idee, millest rakendus alguse sai, on lõimida jätkusuutlikkuse teemasid disainmõtlemisega. Näidisülesanded õpetajate jaoks on väljakutsed ja probleemid, mis on seotud just jätkusuutlikkusega. Tegelikkuses võimaldab platvorm aga iga teemaga töötamist, kus toimub disainmõtlemise protsess, mida on joonisel kirjeldatud.

Jätkusuutlikkuse mõtteviisi üheks aluseks on, et aja, materjalide ja vahendite raiskamist ei toimu. „Kui me midagi teeme, siis see on võimalikult kauakestev, võimalikult ümbertehtav ja jäätmevaba – siis ei teki meil ka kasutuid, õppematerjale või rakendusi,“ selgitas Jesmin.

DT4S projekti, mille abil keskkond valmib, koordinaatoriks on Türgi. Lisaks Eestile on osalisteks ka ülikoolid ja ettevõtted Kreekast, Portugalist ja Rumeeniast.

DT4S-i lisainfo