Haridusblogi

Andragoogika suvekool „Tähistame õppimist!“

Andragoogika tegevusvaldkond tähistab käesoleval aastal 35. tegutsemisaastat Eestis ning ühe juubeliüritusena toimus 3.–4. augustil Kuke Turismitalus andragoogika I suvekool. Suvekooli korraldajateks olid andragoogika bakalaureuseõppe 3. kursuse üliõpilased.

andragoogika 35

Suvekooli teemad jagunesid kolme ajajärku: andragoogika minevik, olevik ja tulevik.

Minevik

„Minevik“ sessioon viis osalejad rännakule. Caroline Männik oli selleks ette valmistanud Actionbound seiklusmängu, kus osalejatel tuli ürituse territooriumil liikuda rakenduses märgitud punktidesse ning leida vastused erinevatele andragoogika kujunemislugu puudutavatele küsimustele.

Olevik

„Olevik“ sessioonis sai iga suvekoolis osaleja valida pakutud töötubadest 2 erinevat.

Veronika Tuul (koolitaja ning õppedisainer) arutles osalejatega digikompetentside teemal, mis viimasel õppeaastal on puudutanud kõiki õppijaid. Andragoogi oskus valida ja valitseda vahendeid, mõtestada ümber õpe, mis toimub digivahendite abil – just need digikompetentsid on võtmeteguriks, et andragoog on täna valmis homseks.

Gertha Teidla-Kunitsõn viis läbi töötoa „Milleks meile mängud?“. Gertha on TLÜ õppejõud ja doktorant ning üle 10 aasta olnud seotud foorumteatriga. Töötoas osalejad said ise kogeda, kuidas mängud õppimist toetavad ning kuidas neid õppeprotsessis rakendada.

Coach ja haridusmentor Triinu Pääsik tutvustas teemat „Võimsate küsimustega võimestatud õppijani“, kus osalejatel võimaldati tugevdada juba olemasolevaid teadmisi ning avastada uusi seoseid eneseanalüüsi kaudu.

Triin Siiner, kes on koolitaja, superviisor ja TLÜ õppejõud, avastas töötoas osalejatega, millised on andragoogi rollid. Meie, andragoogide, tegevus rollis põhineb väärtustel, mis väljendavad meie motivatsiooni ja on meie elu suhteliselt püsivad eesmärgid, mõjutades seda, mida tunneme, hindame ja kuidas käitume. Jagatud väärtused on aluseks meie kuulumisele gruppidesse ja ühisele tulevikule.

Suvekooli peaesinejaks oli Helsingi Ülikooli kasvatusteaduste professor Minna Huotilainen, kellel on doktorikraad lisaks ka inseneriteadustes. Minna on veendunud inimese piiramatus õppimisvõimes – meie aju ei lõpeta õppimist kunagi. Meie aju on just selle peegeldus, millele oleme aega ja energiat kulutanud, mitte vastupidi. Olulist ja väärtuslikku infot oli peaesineja ettekandes palju, kuid väga lihtsad põhitõed, mida iga inimene oma aju arengu toetamiseks järgima peaks on tagada piisav uni, vähemalt 1 tund igapäevast aktiivset liikumist (nt jalutamine) ning toituda korrapäraselt.

Õhtu hakul avanes osalejatel võimalus proovile panna oma naermisoskus naerukoolitaja Epp Priimägi eestvedamisel. “Naer ja mängulisus on kõigis meis olemas, naeruharjutuste abil on sellel aga lihtsam välja pääseda. Naerul on hea omadus siduda gruppe paremaks meeskonnaks, anda energiat ja ennetada ning vähendada stressi.” Seda me kahtlemata selle tunni aja jooksul ka kogesime.

Suvekooli esimene päev lõppes vestlusringiga. Andragoogika õppejõud ja doktor Katrin Karu vestles täiskasvanud õppija, ajakirjanik, SA Hille Tänavsuu Vähiravifond "Kingitud elu" asutaja ja juhataja Toivo Tänavsuuga. Kohtumise käigus sai kuulda, kuidas Toivo 37-aastaselt TÜ arstiteaduskonna tudengiks sai, millised on tema väljakutsed täiskasvanud õppijana, mis teda motiveerib ning kuidas või millal ta täiskasvanud õppijana leiab võimaluse ka puhkamiseks.

Tulevik

Teisel suvekooli päeval arutleti andragoogika tuleviku teemadel. Päevakorras oli andragooge ühendava organisatsiooni vajaduspõhisuse väljaselgitamine ning selle organisatsiooni loomisprotsessi alustamine. Töötuba juhendas Tallinna Ülikooli andragoogika dotsent Larissa Jõgi, kes on emeriitprofessor Talvi Märja kõrval üks pikemaajalistest täiskasvanuhariduse valdkonna professionaalidest. Rühmatööna läbiviidud arutelude tulemusena tõdeti, et valdkonnapõhine katusorganisatsioon on vajalik ning suvekoolis osalenutel on soov ja valmisolek selle loomiseks. Juba septembrisse lepiti kokku uus kohtumine, et astuda järgmine samm sellel teekonnal.

Aitäh!

Suvekooli korraldustoimkond tänab kõiki osalejaid, õppejõude, töötubade läbiviijaid ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste Instituudi üliõpilasnõukogu (KÜN). 

Suvekooli toetas Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskus (HUT).