Haridusblogi

GCEN võrgustiku esindajatele avaldas muljet Eesti õpilaste enesejuhtimisoskus

17–20.10.2022 võõrustasime Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis GCEN võrgustikku (Global Cities Education Network) nende iga-aastase sümpoosiumi raames. Võrgustiku liikmed tunnistasid, et visiit oli väga inspireeriv ning nad soovitaksid ka teistel riikidel Eestit eeskujuks võtta.

GCEN

“Kohtusime paljude suurepäraste ekspertidega, kellelt on palju õppida ning kellega kindlasti soovime suhtlust ka tulevikus jätkata.” Eesti haridussüsteemi ühe suurima tugevusena toodi välja koostöö ja partnerlus erinevate organisatsioonide vahel haridusmaastikul, samuti üksteise toetamine ja ühise eesmärgi suunas liikumine. “Eestit iseloomustab paindlikkus ja avatus muutustele ja innovatsioonile ning püüdlus sealjuures kõiki osapooli protsessi kaasata,” tõdesid külalised.

Võrgustiku liikmed soovisid külastada ka koole, et saada vahetut kogemust süsteemist seest. Selleks planeerisime visiidid Tallinna Saksa Gümnaasiumisse, Pelgulinna Gümnaasiumisse, Tallinna Südalinna Kooli ja Avatud Kooli. Delegatsioonile jäi silma õpilaste suur õpitahe ja enesejuhtimisoskus. Samuti koolide autonoomia, keskne positsioon kogukonnas ja pidev püüdlus areneda.”Oleme väga põnevil ideest, et kultuur on võti ning Eesti koolides tundub olevat suur motivatsioon õppida ja areneda, see on tugevalt nende süsteemi juurdunud,” kinnitasid delegatsiooni liikmed.

GCEN

Võrgustik korraldab taolisi visiite oma liikmetele igal aastal, et tutvuda erinevate riikide haridussüsteemidega, arutleda oma valdkonna ekspertidega aktuaalsetel teemadel, tutvuda innovaatiliste praktikatega jne. Sel aastal otsustas võrgustik keskenduda Eestile ning programmi koostamisel võeti aluseks neli suurt katusteemat: 

  • õppimise ökosüsteem: tehnoloogia jõud ja uued pedagoogikad; 
  • uued ambitsioonid õppimisel ja digitaalse kirjaoskuse keskne roll; 
  • õpetaja elukutse: õpetajate ettevalmistamine koostöiseks elukutseks ja õpetaja agentsus; 
  • 21. sajandi oskuste hindamine. 

Nelja päeva jooksul toimus mitmeid paneeldiskussioone, kuhu kaasasime ülikooli eksperte, aga ka esindajaid Haridus- ja Teadusministeeriumist, Haridus- ja Noorteametist, Eesti Hariduse Kvaliteediagentuurist, üldhariduskoolidest ja huvikoolidest, erinevate haridusprogrammide ja algatuste eestvedajaid jpt. Lisaks sisaldas programm koolikülastusi, haridustehnoloogia ettevõtetega kohtumist (Edumus, SpeakTX, Cashy, Praktikal, Einsteins Square), töötuba EduSpace uurimislaboris ning hariduse tulevikule keskenduvat avalikku foorumit. 

GCEN on rahvusvaheline õpikogukond, mis keskendub süsteemitasandil haridusreformile. Võrgustik usub, et süsteemidele keskendumine on välismaalt saadud õppetundide kohandamisel ja rakendamisel ülioluline. Võrgustiku liikmemeeskonnad hõlmavad kõrgetasemelisi poliitikakujundajaid K-12 haridusest, kõrgharidusest, filantroopiast, ärist ja muudest kogukonna sidusrühmadest. Meeskonnad teevad koostööd, et tuvastada ühised prioriteetsed probleemid, uurida parimaid praktikaid ja seejärel töötada välja tõhusaid praktilisi lahendusi, mida saab kohandada erinevas kultuurilises ja poliitilises kontekstis.

Global Cities Education Network