Haridusblogi

Kogemuskohvik: Õpi õppejõult – õppetöö vaatlused!

Inimesed vestlevad

Kõrgharidusprogrammi 2016–2019 raames rõhutatakse õppejõu ameti väärtustamist muutunud õpikäsituse kontekstis, kus olulisel kohal on igakülgne arengu toetamine. Tallinna Ülikoolis on uuendamisel karjäärimudel, mis sätestab, et õppejõud peavad läbima atesteerimise teatud perioodi tagant ning tõendama oma arengut. Karjäärimudel on astunud sammu edasi ning oluline ei ole enam läbitud täienduskoolituste arv, vaid pigem sisuline pool ehk õppimise kvaliteet.

Kogemuskohvik toetab õppejõudude kogemuse refleksiooni ja seda mitteformaalses õhkkonnas. Kolleegide lugudest õppimine võimaldab koguda inspiratsiooni ning mõtestada ka oma õppimise- ja õpetamispraktikaid ning seda arvestatakse kui ühte ametlikku enesetäiendamise võimalust.

Kogemuskohviku külastajad kogunesid 14. novembril, et arutleda vaatluse kui ühe kolleegilt õppimise formaadi üle. Kohvile kutsusid Katrin Karu ja Mari-Liis Lind HTIst, kes avasid vaatluste teoreetilist tausta ning tutvustasid vaatluslehti, mis on kättesaadavad kõigile õppejõududele tlu.ee kodulehel. Ühtlasi kogusime tagasisidet, et abimaterjali veelgi täiustada. Oma kogemusi jagasid õppejõud, kes on juba jõudnud vaatluslehtede alusel kolleegi õpetööd külastada. Ühise arutelu tulemusel jõuti samadele tulemustele nagu teooriagi ütleb – suurim õppimiskoht leiab aset pärast vaatlust, kui toimub vaatleja ja vaadeldava vaheline arutelu, kogetu mõtestamine ning küsimustele vastamine. Lisaks nõustusid osalejad, et vaatlust kui ühte õppimisvõimalust võiks teavitada Tallinna Ülikoolis ka laiemalt ning pühendada sellele eraldi vaatlemise kuu.

Kutsume kõiki Tallinna Ülikooli õppejõude üles külastama kolleegi õppetegvust, abimaterjalid selleks on leitavad www.tlu.ee/oppejoule (alammenüüst: enesetäiendus materjalid).

Ootame kõiki huvilisi aga järgmisse kogemuskohvikusse „Tõsiselt ja otse õpetamisest – akadeemilise tegevuse vormis“. Teema esitlejaks on Alar Kilp, PhD (Tartu Ülikoolist). Soovituslik eellugemine „Akadeemiline õpetamine“ (2017). NB! Vajalik eelregistreerimine. Rohkem infot: tlu.ee/kogemuskohvik

Kogemuskohvikut veab eest Haridusteaduste Instituudi, Haridusinnovatsiooni keskuse arendusjuht Ann Leppiman ning sellele aitab kaasa ESF tegevuse „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“ alategevus „Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“.