Haridusblogi

Kogemuskohvik: Õpi õppejõult – õppetöö vaatlused!

Kõrgharidusprogrammis 2016–2019 rõhutatakse õppejõu ameti väärtustamist muutunud õpikäsituse kontekstis, kus olulisel kohal on igakülgne arengu toetamine. Tallinna Ülikoolis on uuendamisel karjäärimudel, mis sätestab, et õppejõud peavad läbima atesteerimise teatud perioodi tagant ning tõendama oma arengut. Karjäärimudel on astunud sammu edasi ning oluline ei ole enam läbitud täienduskoolituste arv, vaid pigem sisuline pool ehk õppimise kvaliteet.

Inimesed vestlevad

K

ogemuskohvik toetab õppejõudude kogemuse refleksiooni ja seda mitteformaalses õhkkonnas. Kolleegide lugudest õppimine võimaldab koguda inspiratsiooni ning mõtestada ka oma õppimise- ja õpetamispraktikaid ning seda arvestatakse kui ühte ametlikku enesetäiendamise võimalust.

Kogemuskohviku külastajad kogunesid 14. novembril, et arutleda vaatluse kui ühe kolleegilt õppimise formaadi üle. Kohvile kutsusid Katrin Karu ja Mari-Liis Lind haridusteaduste instituudist, kes avasid vaatluste teoreetilist tausta ning tutvustasid vaatluslehti, mis on kättesaadavad kõigile õppejõududele ülikooli kodulehel. Ühtlasi koguti tagasisidet, et abimaterjali veelgi täiustada. Oma kogemusi jagasid õppejõud, kes on juba jõudnud vaatluslehtede alusel kolleegi õppetööd külastada. Ühise arutelu tulemusel jõuti samadele tulemustele – suurim õppimiskoht leiab aset pärast vaatlust, kui toimub vaatleja ja vaadeldava vaheline arutelu, kogetu mõtestamine ning küsimustele vastamine. Lisaks nõustusid osalejad, et vaatlust kui ühte õppimisvõimalust võiks teavitada Tallinna Ülikoolis ka laiemalt ning pühendada sellele eraldi vaatlemise kuu.

Kutsume kõiki Tallinna Ülikooli õppejõude üles külastama kolleegi õppetegvust, abimaterjalid selleks on leitavad siit

Ootame kõiki huvilisi aga järgmisse kogemuskohvikusse "Tõsiselt ja otse õpetamisest – akadeemilise tegevuse vormis". Teema esitlejaks on Alar Kilp, PhD (Tartu Ülikoolist). Soovituslik eellugemine „Akadeemiline õpetamine“ (2017). NB! Vajalik eelregistreerimine. Rohkem infot siit

Kogemuskohvikut veab eest Haridusinnovatsiooni keskuse arendusjuht Ann Leppiman ning sellele aitab kaasa ESF tegevuse „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“ alategevus „Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“.