Haridusblogi

Miks õppida noorsootööd?

Kui Sa oled inimene, kes oskab noortega tegeleda, neile eeskujuks olla ja silmapaistvaid ning innovaatilisi algatusi noorte jaoks ellu viia, siis tasuks kaaluda, kas noorsootöötaja elukutse ja noorsootöö õpingud Tallinna Ülikoolis võiks olla Sinu valik.

noored

Noortevaldkonna tähtsus on viimastel aastatel tõusnud – sellele viitavad ka 2018. aasta OSKA tööjõu uuringud, mille järgi on noorsootöö üks nendest valdkondadest, mis vaatamata ühiskonna jätkuvale digitaliseerumisele ja tehnoloogia arengule ei ole kuskile kadumas.

Noorsootöö õpingud pakuvad mitmekülgseid ja põhjalikke teadmisi nii hariduse kui ka noortevaldkonnast, avades ühtlasi võimalusi enda proovilepanekuks noorsootöötajana erinevates keskkondades, olgu selleks noortekeskus, kool, noortelaager, malev, huviring, spordi-, sotsiaal- või kultuuriasutus, või hoopis tänaval mobiilse noorsootöötaja rollis.

Alates 2019. aastast saavad Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala rakenduskõrghariduse õppekava lõpetajad lisaks kõrgharidusdiplomile ka märke noorsootöötaja tase 6 kutse omandamisest.

Noorsootöö õpe on korraldatud sessioonõppes, mis toimub viis korda semestris ühe nädala vältel. Noorsootöö erialal õpitakse ülikoolis aina enam mitteformaalses keskkonnas ning tavapärasele auditoorsele tööle on õppetöösse integreeritud õppekäigud, osalemine noorte info- ja haridusmessidel ning suurüritustel jm. Samuti korraldatakse noorsootöö erialapäeva ja osaletakse tegevustega ka Eesti noorsootöö nädala raames.

Oluline osa õppest moodustavad erisugused praktikad: noorsootöö vaatluspraktika, laagripraktika, noortegrupi juhendamise praktika, kohaliku omavalitsuse praktika, projektitöö praktika ja üldine noorsootöö praktika.


Mis paelus värskeid noorsootöö eriala lõpetajaid nende õpingutes?

Birgit Käige, noorsootöö vilistlane 2019

"Enda professionaalset arengut analüüsides saan öelda, et areng tulevase ametiala esindajana on olnud kolme õppeaasta jooksul märkimisväärne. Enne õpingutega alustamist olin ma küll osalenud ja kaasatud noorsootöös, teinud koostööd noortevaldkonna esindajatega ja sidusgruppidega, kuid ei teinud seda teadlikult ehk ei osanud seostada näiteks ka kooli õpilasesinduse tööd noorsootööga jne. Noorsootöö eriala õpingud on andnud mulle võimaluse arendada ka enda analüüsivõimet ning näha enesearengut nii isiklikul tasandil kui ka grupiprotsessides. Pean oluliseks noorsootöö osaks koostööd, samuti kõikide osapooltega arvestamist ja tulemustele ning lahendustele orienteeritust."


Janika Lepik, noorsootöö vilistlane 2019

"Tunnen, et noorsootöö on eriala, mille käigus õppisin end ja oma väärtusi paremini tundma ning õpitut teoorias praktiseerima. Kolme aasta jooksul õppisin noortega kontakti saavutama ning tegevusi korraldades lähtuma eelkõige nende huvidest. Oskan olla usaldusisik, noort kuulata ning teda vastavalt suunata. Samuti õppisin reflekteerima ja enda tegevusi analüüsima. Tänu praktikatele sain õpitut reaalsetes olukordades rakendada."


Kate Kasvo,  noorsootöö vilistlane 2019 

"Tallinna Ülikooli noorsootöö õpingute käigus olen omandanud mitmekülgseid teadmisi noorte osalusest ja kaasamisest, tervisekäitumisest, mitteformaalõppest, võrgustikutööst ja paljudest muudest olulistest teemadest noorsootöö valdkonnas. Olen läbinud mitmeid praktikaid, kus sain olla laagrikasvataja, juhendaja, juhi, meeskonnaliikme ja tugiisiku rollis. Kõik läbitud õppeained ja praktikad on igakülgselt toetanud minu professionaalset arengut, seda eriti minu õpingute käigus Ungaris vahetusõpilasena veedetud semester."


Kui ka Sina oled huvitatud saama sama põnevaid ja rikastavaid kogemusi nagu Tallinna Ülikooli noorsootöö tudengid, siis tule kindlasti noorsootööd õppima!

Tutvu lähemalt Tallinna Ülikooli noorsootöö rakenduskõrghariduse õppekavaga ja noorsootöö korralduse magistriõppega.