Haridusblogi

Õpetajale, kel pole vastavat kvalifikatsiooni

Järjest rohkem on ametis kvalifikatsioonile mittevastavaid alustavaid õpetajaid. Eelmisel õppeaastal omasid vastavat kvalifikatsioon alla poolte uutest õpetajatest. Nii, nagu on erinevaid õpetajaks kujunemise teid, on ka õpetaja kutseni jõudmiseks erinevaid võimalusi. Need võimalused sõltuvad sellest, milline on õpetaja praegune haridus, aga ka sellest, millise aine õpetajaks tahetakse saada või millises vanuses õpilastega töötada.

Bänner

Tallinna Ülikoolis saab õppida lasteaiaõpetajaks, klassiõpetajaks, põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajaks ning kutseõpetajaks. Õpetajatööga on seotud ka eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika või psühholoogia õppekavad. Valikuvõimalusi on palju ja esialgse selguse annab Tallinna Ülikooli “Õpi õpetajaks” leht, mis koondab ja süstematiseerib nii õpetajaks õppimise kui laiemalt haridusvaldkonna võimalused Tallinna Ülikoolis, tuues eraldi välja karjääripöörajate võimalused kvalifikatsiooni omandamiseks.

Õpi õpetajaks

Tallinna Ülikool korraldab ka taas lühikese ettevalmistuskursuse tegevõpetajatele, kel ühel või teisel põhjusel puudub õpetajatööks vajalik kvalifikatsioon. Kursusel “Õpetajakoolituse võimalused õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks” on võimalik saada vastused õpinguid puudutavatele küsimustele ning peletada kõhklused ja hirmud seoses ülikoolis õppimisega. See toimub mugavalt Zoomi vahendusel ja on kõigile tasuta. Kui kursusele ootame just magistriõppe huvilisi, siis kursuse avaseminarile on oodatud kõik teemast huvitatud. Registreerimistähtaeg on 1. veebruaril.

Kursus “Õpetajakoolituse võimalused õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks”

Kursusele ja/või avaseminarile registreerumine

Lisainfo: tiina.anspal@tlu.ee