Haridusblogi

Praktikakogemus Taist: innovaatiline kool Põhjamaade eeskujul

Haridusteaduste instituudi alushariduse pedagoogi magistriõppe üliõpilane Silja Järve viibis sel kevadel 18. aprillist kui 13. juunini välispraktikal Tais Chiang Mai linnas Tonkla koolis ning jagab haridusblogis oma rikastavast õpikogemusest värskeid muljeid.  

Tai kool

Tonkla kool on erakool Tai põhjaosas, Chiang Mai linnas. Kooli alla kuulub lasteaed (PreK-K3 tasand ehk sõimerühm 5–6-aastastele lastele) ja kool, kus on 1–6 klassi. Lasteaiatasandil on kokku 19 rühma. Nii lasteaed kui ka kool asuvad ühel territooriumil ehk ühes campus’es. Kooli õppetöö toimub alates sõimerühmadest 50% ulatuses inglise keeles. Tööl on Tai õpetajad ja inglise keele õpetajad. Inglise keelt õpetavad nii maailma erinevaist paigust pärit õpetajad kui ka kohalikud.

Lasteaiarühma nimekirjas on 27 last, rühmas töötab üks Tai õpetaja ja üks assistent. Tunde käivad igapäevaselt andmas kaks erinevat inglise keele õpetajat ning tundideks on Fun with English ja Phonics. Õppeaasta kestab aprillist märtsini. Lastel ja õpetajatel on puhkust kahe õppeaasta vahel 20 päeva.

Tonkla kooli direktoril on visioon luua sealsesse konservatiivsesse haridussüsteemi Skandinaavia eeskujul liberaalne kool sooviga olla parim kool Tais

Tai innovaatiline kool Põhjamaade eeskujul

Tonkla kool eristub teistest Tai koolidest innovaatilisuse poolest. Kooli direktoril on visioon luua sealsesse konservatiivsesse haridussüsteemi Skandinaavia eeskujul liberaalne kool sooviga olla parim kool Tais.  Seetõttu on ka koolil selline nimi „Tonkla“, mis tähendab Tai keeles idanemist. Selle idee järgi on õpetajad aednikud ja lapsed seemned, kes saavad nende juhtimisel idaneda. 

Põhjamaadest ja eelkõige Soomest soovitakse eeskuju võtta meie heade PISA-testide tulemuste tõttu. Chiang Mai parimaks lasteaiaks peetakse Tonkla kooli juba praegu. Erinevalt teistest Tai lasteaedadest, ei panda Tonklas hindeid, vaid antakse sõnalisi hinnanguid. Ka koolivormi ei pea kandma iga päev, selleks on kokku lepitud kindlad päevad.

Lapsed on harjunud kindla rutiiniga ning on suutelised pikalt kokkulepitud paigas istuma. Meditatsioonihetki harjutatakse alates sõimerühmast ning iga vanuseastmega selle aeg pikeneb. 

Meditatsioonihetked loovad sujuva päevarütmi

Lasteaia päevakava sarnaneb kooli päevakavaga, sest üks õppetegevus järgneb teisele ning vabamängu aega on võrreldes Eestiga vähe. Erinevad tegevused kulgevad väga sujuvalt ja kiirustamata, kuid siiski päevakava täpselt jälgides. Selleks kasutatakse terves koolis ühtseid rütmisalme ja kõlakaussidega meditatsioonihetki.

Kuna päevarütm on igapäevaselt korduv, toimub ka õpetaja ja assistendi koostöö väga sujuvalt. Lapsed on harjunud kindla rutiiniga ning on suutelised pikalt kokkulepitud paigas istuma. Meditatsioonihetki harjutatakse alates sõimerühmast ning iga vanuseastmega selle aeg pikeneb. 

Õpe mängides

Terves koolis peetakse väga oluliseks läbi mängu õppimist ehk kõik õppetegevused peavad olema väga mängulised. Koolis on aukohal ütlus: „Play is our brain’s favourite way of learning“. Lisaks on väga oluline laste raamatutega sõbraks saamine. Koolil on oma raamatukogu, mida regulaarselt juba sõimerühma lastega külastatakse. 

Terves koolis peetakse väga oluliseks läbi mängu õppimist ehk kõik õppetegevused peavad olema väga mängulised. Koolis on aukohal ütlus: „Play is our brain’s favourite way of learning“.

Rikastav ja avardav praktikakogemus

Välispraktika käigus sain olla nii assistent kui ka viia läbi Phonics tunde. Nende kogemuste kaudu loodan efektiivsemalt kujundada koostööd õpetaja abiga ning minu läbiviidud tunnid avardasid oluliselt silmaringi keelekümbluse valdkonnas. Meditatsioonihetked ja laste päevarütm andsid huvitavat ainest mõttevahetusteks, millest ka meie lasteaedades eeskuju võtta.

Kool asub Chiang Mai linnas, mis on ka turistide seas populaarne sihtkoht. Pärast tööpäeva ja nädalavahetustel sai rolleriga ringi vurades uudistada uhkeid templeid, kaunist loodust, elevante ning loomulikult rikkalikku, maitsvat ja ülimalt taskukohast Tai kööki. 

Loo autor:
Silja Järve
TLÜ alushariduse pedagoogi eriala magistrant