Haridusblogi

Toimus haridusteaduste konverents “Uuringud koolist ja lasteaiast – kas teadlastele või praktikutele?”

13. mail toimus Tallinna Ülikoolis (TLÜ) haridusteaduste konverents “Uuringud koolist ja lasteaiast – kas teadlastele või praktikutele?”. Sündmusel tutvustati õpilas- ja õpetajauurimuse põhjal valminud haridusteaduslike uurimistööde järeldusi ning tunnustati tänavuse haridusteaduslike tööde riikliku konkursi võitjad. Juba 32. korda toimunud konkursil pälvisid mitmeid auhindu ka TLÜ kolleegid.

konkurss

Võõrkeeles publitseeritud teadustööde või artiklite kategooria

Publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööde ning monograafiate kategooria

  • II preemia: Kati Vinter „Eesti põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine: toimetulekumehhanismide analüüs“ 
  • II preemia: Janika Leoste „Tehnoloogiliste innovatsioonide adopteerimine ja säilitamine õpetajate klassiruumi praktikates – õpperobotite matemaatikatundi integreerimise näide“

Magistritööde kategooria

  • I preemia: Kaisa Norak „Õppijakeele korpuse virtuaalse õpikeskkonna prototüübi disain“
  • II preemia: Kelly Paabut „Õpilaste uskumused matemaatikast, selle õppimisest ja õpetamisest gümnaasiumiastme lõpus“

Tänukiri

Konkursil said auhinnatud ka Margus Pedaste (Tartu Ülikool), Veronika Kalmuse (TÜ) ja Katariina Vainoneni (Haridus- ja Noorteamet) töö „Digipädevuse dimensioonid ja nende hindamine põhikoolis“, Pille Nelise ja Margus Pedaste (TÜ) töö „Kaasava hariduse mudel alushariduse kontekstis: süstemaatiline kirjandusülevaade“ ning Tauno Paltsi (TÜ) töö „Algoritmilise mõtlemise oskuste hindamise mudel“.

Eesti Teadusagentuur rõhutas: “Tööde teaduslik tase oli kõrge ning teemade ring mitmekülgne. Kesksel kohal olid lisaks õpilastele õpetajad ja õpetajaks õppijad. Mitmed tööd käsitlesid digipädevusi, tehnoloogia omaksvõttu koolides kui õpilaste tekstimõistmist või hoiakuid.” Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et on rõõm näha nii mitmekesist teadustööd haridusvaldkonnas. „Heal tasemel haridust saame pakkuda ainult siis, kui tehakse järjepidevalt teadustöid haridusvaldkonna erinevate tahkude uurimisel.“ 

Korraldajad/toetajad

Haridusteaduste konverentsi korraldasid TLÜ haridusteaduste instituut ja Eesti Teadusagentuur. Haridusteaduslike tööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus-ja Teadusministeerium. 

Vaata ka

(foto: Piret Räni)