Haridusblogi

Veebipõhise kontaktõppe ABC (II osa): Kontakti loomine, häälestamine ja kaasamine

Veebipõhine kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame järgmise kümne nädala jooksul iga nädal ühe juhendmaterjali, mis aitab tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõud koostöös EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga.

naine arvutis

Kontakti loomine õppijatega

Kontakti loomisega väljendame enda valmisolekut olla kohal ja kaasata üliõpilasi. 

 • Ole enne veebiseminari algust varem kohal. Kontakti loomisel ja hoidmisel kasuta toetavaid ja julgustavaid üleskutseid, avatud küsimusi, fotosid, küsitlusi, põnevaid veebilinke. Need aitavad tekitada ühist arutelu ja koondada grupi tähelepanu.
 • Esmakordsel kohtumisel tutvusta lühidalt ennast.
 • Arvesta kontakti loomisel, kas õppijad on teineteisega tuttavad. Palu igal õppijal lühidalt öelda, mis seob teda selle õppegrupiga või mida sina õppejõuna ja kaasõppijad võiksid  õppija kohta teada. 
 • Kontakti lõpetamisel võta õpitu kokku, peegelda märkamisi ja tähelepanekuid, räägi lühidalt edasistest plaanidest ning täna osalemise eest. 
 • Lahku kohtumiselt viimasena või lõpeta kohtumine kõikide jaoks üheaegselt.

Õppijate häälestamine

 • Häälesta grupis suhtlemisele, koosõppimisele ja õpisituatsioonile, kaasa üliõpilased õpiprotsessi.
 • Õpisituatsiooni kohtumise alguses anna võimalus häälestuda teemale ja õppe sisule, et aktiveerida varasem teadmine ja kogemus.
 • Kuva ekraanile kas ootuste, eesmärkide või teemade loetelu, mille seast saab üliõpilane valida endale sobiva. Arutage tulemuse üle.
 • Sõnastage koos õppijatega ühiselt kohtumise eesmärk. Palu õppijatel peale õppekohtumise teemade sissejuhatamist kirjutada vestlusesse kas a) enda õpieesmärk, b) küsimus, millele otsib vastust või c) kus saab õpitut hakata kasutama.
 • Häälesta õppimisele. Lähene õppijatele personaalselt. Kuva ekraanile õppejõu ettevalmistatud sõnapilv õpitava teema kohta, a) iga õppija saab öelda, milline märksõna teda kõnetab või b) palu õppijatel valida ja üles kirjutada kolm märksõna, mis enam huvi pakub.

Õppijate kaasamine

 • Kaasa õppijad algusest peale valikute tegemisel õppeprotsessi läbiviimiseks veebikeskkonnas. 
 • Otsustage ühiselt, milliseid digikeskkondi koostööks kasutate.
 • Loo võimalusi tööks väikestes gruppides. Vahetu suhtlemine aitab luua usaldust, mõjutab positiivselt grupisuhteid ja hoiab õppijaid aktiivsena.
 • Jaga moderaatori rolli, et õppijatel oleks võimalik ka sellest kogemusest õppida. Selline jagamine  võimaldab ennast õppeprotsessi käigus säästa, loob võimalusi koostööks ja  koosõppimiseks ning kollegiaalseteks suheteks.

Tutvu lisaks: 

Vaata ka samal teemal e-seminare:

Lisalugemiseks: 


Tule jaga oma kogemust e-seminaril “Veebipõhise kontaktõppe ABC”, mis toimub kolmapäeviti kell 15–16 Zoomis (kuni 27. maini).