Tähelepanu! Ilmunud on uus juhendmaterjal õppejõududele ja õpetajatele Digitaalse õppematerjali loomise soovitused. Tegemist on põhjaliku abivahendiga nii algajale õppematerjali koostajale, kui edasijõudnutele. Juhendit arendatakse ja täiendatakse jooksvalt edasi. 

Metoodilised juhendid õppejõududele

HITSA Moodle vahendid

E-õppe keskkonnad

Pilverakendused

Projektõpe

Testide loomine

Veebilehekülgede loomine

Videod, ekraanivideod, veebiseminarid

Nutiseadmed õppetöös

Digitaalsed õppematerjalid, esitlused

Õppijate aktiveerimine / Active Learning