Haridusblogi

Veebipõhise kontaktõppe ABC (I osa)

Veebipõhine kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame järgmise kümne nädala jooksul iga nädal ühe juhendmaterjali, mis aitab tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõud koostöös EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga.

tööarvuti

Ettevalmistus

 • Kogu kõik vajalikud lingid, failid juba eellnevalt ühte kohta, nii leiad need võimalikult kiiresti üles.
 • Planeeri tegevused juba kohtumist veebikeskkonda sisestades: näiteks Zoomis saab rühmatöödeks vajalikud “toad” ja küsitlused enne kohtumise algust ette valmistada. Õppijate kohtumisest teavitamisel ja veebikeskkonna lingi saatmisel anna teada, millal liitub keskkonnaga õppejõud (nt kümme minutit varem).
 • Taaskäivita oma arvuti enne süsteemiga liitumist, et vältida süsteemi hangumist. Ava arvutis ainult need failid ja lingid, mis on õppetööks vajalikud. Ebastabiilse internetiühenduse korral on abiks see, kui videot mitte näidata.

Kohtumise avamine

 • Õppijad liituvad keskkonnaga erinevatel aegadel. Aita neil kohaneda, tervitades neid näiteks nimepidi. Kasuta õppetöö alguseni jäänud aega õppijate abistamiseks mikrofoni ja kaamera testimisel. 
 • Mida rohkem on õppes osalejaid, seda olulisem on kehtestada alguses kokkulepped suhtlemiseks, nt mille jaoks kasutatakse vestlusnurka (chat).
 • Eriti oluline on täpsustada häälega suhtlemise reeglid: kas õppija küsb sõnavõtuks “käetõstmisega” luba või küsib koheselt vajaduse tekkimisel. Suure rühma puhul kasuta vajadusel õigust õppijate heli ja/või video välja lülitada infomüra vältimiseks, teavita sellest ka õppijaid.
 • Teavita õppijaid, kui õppetöö salvestatakse. Anna teada, kuidas ja kellele videot hiljem levitatakse (nt saadetakse link osalejatele ja puudunud õppijatele). 
 • Kui keskkond on õppijatele uus, tutvusta õppetöö alguses keskkonna võimalusi.

Õppija ja õppejõu vajadused

 • Täiskasvanud õppija jaoks on oluline tegutsemis- ja otsustamisvabadus, võimalus teha koostööd, süveneda ja õppida omas tempos. Õppejõud saab pakkuda turvalist ja positiivset keskkonda, julgustades õppijaid oma vajadustest rääkima - on igati inimlik kommunikeerida ka enda ootusi õppeprotsessile.
 • Õppejõu kaamera on enamasti sisse lülitatud, see toetab õppijat, kuid seab ka õppejõu enam fookusesse. Korralda õppeprotsess nii, et oleks hetki, kus nähtav videokohalolek ei ole vältimatult vajalik, näiteks rühmatööd, õppijate esitlused ekraani jagamise jne. Lülita selleks ajaks oma video ja võimalusel ka heli välja ning proovi lõõgastuda.
 • Planeeri ekraanivabasid pause võimalikult sageli: näiteks 45 või 60 minuti tagant. Anna õppijatele ette teada, millal pausid toimuvad, et nad saaksid planeerida oma isiklikke tegevusi. Julgusta õppijaid tegema pausi ajal silma- ja võimlemisharjutusi.

Tutvu lisaks: 

Vaata ka samal teemal e-seminare:

Lisalugemiseks: