Haridusblogi

Veebipõhise kontaktõppe ABC (3. osa): Õppijate tagasiside, õppejõu areng, koosõpetamine

Veebipõhine kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame järgmise kümne nädala jooksul iga nädal ühe juhendmaterjali, mis aitab tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõud koostöös EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga.

tudengid

Õppijate tagasiside

  • Veebikeskkonnas õpetades võib kergesti tekkida eraldatuse tunne. Seda eriti olukorras, kus osalejate kaamerad ja mikrofonid on välja lülitatud. Tegele kontakti loomise või hoidmisega, algata dialooge ja julgusta õppijaid olema aktiivsed. 
  • Väikeses rühmas tunnevad õppijad ennast mugavamalt. Kasuta nii palju kui võimalik rühmatööd, leppides õppijatega kokku, et õppejõud võib virtuaalseid rühmasid külastada.
  • Õppejõul ja üliõpilastel on ekraani vahendusel keerulisem saada üksteiselt tagasisidet, kuna omavaheline kontakt on piiratud. Palu õppijatel kasutada reaktsiooni märguandeid, kasuta hääletamist ja julgusta kasutama vestlusala oma arvamuse väljendamiseks.

Õppejõu areng

  • Leia veebikeskkonda sobivaid uusi õpetamismeetodeid, mis arvestavad sinu õpetamisstiiliga. Harjumuslik õpetamine ja suhtlemine ei pruugi veebipõhises keskkonnas sobida.
  • Pärast veebikoolitust leia õppejõud, kellega saad oma õpetamiskogemust jagada. Keskendu tehtud valikutele, tegevustele, väärtustele ja tunnetele.
  • Külasta võimalusel teiste õppejõudude veebiseminare, et saada uusi ideid. Salvesta aeg-ajalt oma veebis õpetamist (eelnevalt õppijate kokku leppides) ja vaata neid.

Koosõpetamine

  • Pikema õppetöö korral jaga juhtõppejõu rolli kaasõppejõu või üliõpilasega, et pakkuda vaheldust ning anda endale puhkehetk.
  • Mitmekesi õpetades planeerige eelnevalt “tööjaotus” – kes näitab slaide, kes haldab vestlusruumi (chat), kes abistab rühmatöödes. See võimaldab hakkama saada erinevate suhtluskanalitega ning muudab protsessi sujuvaks. 
  • Leppige kaasõppejõuga kokku, millist suhtluskanalit kasutate omavaheliseks kommunikatsiooniks, see võimaldab muutunud õpisituatsioonile paindlikult reageerida. Näiteks olukorras, kus põhiõppejõul arvuti hangub. 

Tutvu lisaks: 

Vaata ka samal teemal e-seminare:

Lisalugemiseks: 


Tule jaga oma kogemust e-seminaril “Veebipõhise kontaktõppe ABC”, mis toimub kolmapäeviti kell 15–16 Zoomis (kuni 27. maini).