Teated

PISA tulemused kinnitavad – Eesti õpetajad on tasemel

Eile avaldatud PISA 2018 raporti tulemused on kiitus Eesti õpetajatele.

koolipoiss õpikutega

Eesti põhikooli õpilased on OECD õpitulemuste uuringu kohaselt Euroopas esikohal nii matemaatika, funktsionaalse lugemisoskuse kui ka loodusteaduste aladel.

“Alates taasiseseisvumisest on Eesti haridussüsteemis tähtsaks peetud autonoomiat – nii õpetaja kui ka kooli tasandil. Olenemata rusuvast minevikust, kus oleme olnud pikalt võõrvõimu surve all, on see surve kasvatanud meie inimeste tahet, valmisolekut pingutada ja saavutada enamat. PISA head tulemused on selle hea näide – Eesti õpetajatel ja õpilastel on tammsaarelik usk, et õppimine tähendab pingutust ja seda võetakse tõsiselt,“ tõdes Tallinna Ülikooli hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt.  

Õpetajate koolituses on viimasel ajal palju ka muutunud. Tänapäevane õpetaja töö on kompleksne ning õpetajatelt oodatakse palju. Lisaks oma aine õpetamisele oodatakse õpetajatelt kõrvuti aineteadmisega ka laiemaid oskuseid ja väärtushinnanguid ning võimekusi (OECD, 2019). Meie koolisüstem on tõhus ja Eesti õpetajad teevad väga head tööd. Õpetajate töö kvaliteet on ka otseselt seotud õpetajakoolituse sisu ja korraldusega. Tallinna Ülikool on 100-aastase järjepideva õpetajakoolituse ajalooga andnud suure panuse sellesse.

Tallinna Ülikooli õpetajakoolitus lähtub õpetaja professionaalsusest ja seda toetavast autonoomiast. Lisaks iga õppija võimete arendamisele, on märksa suurema tähenduse saanud ainete lõimimine ja õpilaste üldpädevuste arendamine.

Ülikoolis toimuv õpetajakoolitus kohaneb muutustele ühiskonnas ja koolipraktikas, tehes seda jätkuvalt heal tasemel. Eesti õpetajad on kutsekindlad ja motiveeritud, TALIS 2018 uuringu andmetel teeb suur enamus meie õpetajatest koolitööd missioonitundega, soovides oma töö kaudu toetada laste arengut ja panustada Eesti ühiskonda (OECD, 2019). PISA tulemused on kindlasti üks neist indikaatoritest, mis seda ka kinnitada saavad.

Tutvu PISA 2018 uuringu kokkuvõtete ja raportiga