Teated

Tallinna Ülikoolis jätkub riigikaitseõpetajate koolitamine

Tallinna Ülikool koostöös Kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ametiga jätkab riigikaitseõpetajate ettevalmistamist koolitööks. Koolitus on mõeldud õpetajahariduse üliõpilastele, praktiseerivatele õpetajatele ja riigikaitse huvilistele, kes soovivad saada riigikaitseõpetajaks.

Riigikaitse

Riigikaitseõpetajaks õppima asujad peavad olema läbinud ajateenistuse või sõjaväelise baasväljaõppe Kaitseliidus (TSOBKkl) ning omama vähemalt keskharidust. Kursusele kandideerija ei tohi olla eelnevalt kriminaalkorras karistatud. 

Kursus toimub 2019. aasta septembrist kuni 2020. aasta juunini ning on osalejatele tasuta. 

Kandideerimisel tuleb esitada:

  • elulookirjeldus (sh info ajateenistuse või Kaitseliidu baaskursuse läbimise kohta) koos kontaktandmetega;
  • motivatsioonikiri teemal "Miks soovin olla riigikaitseõpetaja?" (150 kuni 300 sõna);
  • koopia TSOBKkl läbimise tunnistusest;
  • koopia kutse- või kõrghariduse läbimist tõendavast dokumendist;
  • kandidaadid, kelle emakeel ei ole eesti keel, peavad Euroopa Keeleõppe raamdokumendi järgi tõendama oma eesti keele oskust C1 tasemel.

Dokumendid tuleb saata hiljemalt 21.06.2019 aadressile riina.stahl@tlu.ee.

9. juulil 2019 toimub Tallinna Ülikoolis kandideerijatega vestlus. Motivatsioonikirjade ja vestluste alusel moodustatakse pingerida ning uuele kursusele võetakse õppima paremusjärjestuse alusel 20 õppurit.