Loodusblogi

Airi Värnik: „Kõige olulisemad tulemused on minu õpilased.“

Tallinna Ülikooli uus emeriitprofessor on Airi Värnik.

Airi Värnik emeriit

1. jaanuaril jõustus senati otsus emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmise kohta. Seega on Tallinna Ülikoolis kuus vastset emeriitprofessorit ja kolm emeriitdotsenti. Kes nad on, mida peavad oma tähtsaimateks tööalasteks saavutusteks ning millised on nende tulevikuplaanid, kõnelevad nad oma blogipostituses. Aasta alguse seisuga on Tallinna Ülikoolil 36 emeriitprofessorit ja 26 emeriitdotsenti.

Emeriitprofessor Airi Värnik

„Minu maandumispaigaks sai Sotsiaaltöö Instituut (ST). Leidsin seal meeldivat ühtekuuluvustunnet, erialauhkust ja arengule pürgimust.“

Emeriitprofessor Airi Värnik

Kui ma 2007.a. Taimi Tulva tungival kutsel Tallinna Ülikooli (TLÜ) jõudsin oli noore ülikooli ülesehitamine rektor Rein Raua käe all täies hoos. Minu maandumispaigaks sai Sotsiaaltöö Instituut (ST). Leidsin seal meeldivat ühtekuuluvustunnet, erialauhkust ja arengule pürgimust. Mul oli kaasas üsna arvestatav pagas, sh kaks meditsiinidoktori kraadi (Leningradi Bechterevi-nimeline psühho-neuroloogia instituut, 1974; Stokholmi Karolinska instituut, 1997), olin külalisprofessor TÜs (1998-) ja Karolinska instituudis (peale 2003-2005 professuuri, so 2006-2015). Minu põhitöö oli Eesti vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudis (ERSI), mille asutasin eraõiguslikuna 1993.a. ja kus meie uurimisgrupp, kutsutuna rahvusvahelistesse konsortsiumidesse, töötas peamiselt Euroopa Komisjoni rahastatud projektides, mainekaimad neist SEYLE ja EAAD. Minu peamisteks valdkondadeks on rahva tervis, sotsiaaltervishoid, sotsiaalpsühhiaatria, suitsidoloogia.

Aktus%2C%20Karolinska%20instituut.jpg
Professor Airi Värnik (keskel) Karolinska Instituudi aktusel.

Sümbioos ST ja ERSI vahel sobis mõlemale poolele. ERSIs töötavad noorteadlased astusid TLÜ doktoriõppesse, said kasutada tippekspertide kujundatud ERSI projektide andmeid oma väitekirjades ja esineda konverentsidel. Üsna esimesed nominaalajas kaitsnud välisdoktorandid TLÜs olidki minu juhendatud psühhiaater Andrei Jurjev Ukrainast ja sotsiaaltöö magister Jing Wu Hongkongist. Pean õigeks kaasjuhendajate kutsumist, Andrei puhul Lauri Leppik (TLÜ) ja Jingil Kairi Kasearu (TÜ). Kahjuks lahkusid mõlemad peale kaitsmist Eestist, Andrei Columbia Ülikooli (USA) ja Jing Göteborgi Ülikooli (Rootsi). Side püsib.  Tõenäoliselt  minu akadeemilise tütre Merike Sisaski (PhD 2011, kaasjuhendaja Mikko Kari Lagerspetz, Abo Akademi University, Soome) jõuline teadus-arendustöö võimekus TLÜs ja rahvusvaheliselt pärineb osaliselt ERSIst. Lauraliisa Mark (PhD 2018, kaasjuhendaja Merike Sisask) töötab Riigikogus terviseala nõunikuna. TÜs juhendatud Kairi Kõlves (2006, kaasjuhendaja Liina-Mai Tooding, TÜ) on dotsent Griffith University’s, (Austraalia).

„Mul oli rõõm rajada uus doktoriõppekava  „Tervisekäitumine ja heaolu“, kus tänaseks on 14 erinevatelt erialadelt tihedas konkursis valitud innukat õpihuvilist valmistumas taotlema filosoofiadoktori kraadi terviseteadustes.“

Professor Airi Värnik

Rektor Tiit Landi juhitud TLÜ restruktureerimisega seoses pakuti mulle võimalust 2015. a üle minna LTIsse toetamaks tervise suunda. Mul oli rõõm rajada uus doktoriõppekava  „Tervisekäitumine ja heaolu“, kus tänaseks on 14 erinevatelt erialadelt tihedas konkursis valitud innukat õpihuvilist valmistumas taotlema filosoofiadoktori kraadi terviseteadustes. Doktoriõppe välishindamiskomisjon andis 2018a külastusel õppekavale, mille kuraator ma olin, positiivse hinnangu soovitusega laiendada ülikoolile interdistiplinaarset seminari, mille vastutav õppejõud ma jätkuvalt olen.

Rohkelt on olnud teadusorganisatsioonilist ja -administratiivset tegevust: European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour 15. sümpoosiumi (ESSSB15) president ja peakorraldaja 2014; International Network for Suicide Survivals (INSS) president; rahvusvaheliste konverentside teaduskomiteede liige, sektsioonide juhatamine; erialane ekspertiis; teadusžurnaalide retsensent, toimetuskolleegiumite liige; EV Presidendi akadeemilise nõukogu, Tallinna Ülikooli akadeemilise nõukogu ja Tervise arengu instituudi teadusnõukogu liige, doktorikoolid, arenduprogrammid jm.

Airi%20V%C3%A4rnik_0.jpg
AIRI VÄRNIK LTI KEVADKONVERENTSIL 2017. TALLINNA ÜLIKOOL.

Tunnustustest pean märkimisväärseks järgmisi. Rootsi Teadusnõukogu rahvusvahelises konkursis minule määratud Olof Palme professuur Karolinska Instituudis 2003-2005 ja külalisprofessor 2006-2015, kutse International Academy for Suicide Research (IASR) täisliikmeks 2001, Eesti Punase Risti I klassi teenetemärk (2005), EV välisministri tänukiri silmapaistva töö eest WHO eksperdina (2003). Nominatsioonid: International Association for Suicide Prevention (IASP) president Karolinska Instituudi poolt (2013); IASR Karolinska instituudi poolt (2007); Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikukandidaat arstiteaduses (2010) ja Riigi elutööpreemia (2012) ja Riigi teaduspreemia arstiteaduses (2009) TLÜ poolt; The Marquis Who’s Who in the World nimistus väljapaistvate saavutuste eest erialal ja ühiskonnas; Tänukirjad TLÜ rektorilt ja teadusprorektorilt. Eesti Arstide Liidu aumärgi kavaler ja Psühhiaatrite Seltsi auliige.

„Kõige olulisemad tulemused on minu õpilased, kes on edenenud tööalaliselt, võitnud konkursse ja sellest tänumeeles teatanud.“

Professor Airi Värnik

Kõige olulisemad tulemused on minu õpilased, kes on edenenud tööalaliselt, võitnud konkursse ja sellest tänumeeles teatanud. Olen rahul kõrge teadustöö tulemusega (H-indeks 51 ja viimase viie aasta H-indeks 36), samuti kuulumisega sotsiaalteadustes 1% kõige viidatumate uurijate sekka (Jüri Allik, 2017). Olen nõukogude ajal keelatud teema – suitsidoloogia – maaletooja, ERSI asutaja, teadusliku ja rakendusliku koolkonna rajaja ja arendaja. Minu järgnenud rõhuasetus TERVISELE on realiseerunud tervisesuuna arendamisega LTI doktoriõppes ja mõttekaaslastega väikese Terviskliiniku rajamisega.

Minu%20pere%202019.jpg
Airi Värnik Perega 2019. Erakogu.

Mida edasi? Kasutan meelsasti LTI direktori Ruth Shimmo pakutud võimalust jätkata terviseteaduste doktorantide õpet ja kureerimist, jätkan lepingulist tööd Hogrefe kirjastuse väljaandele ’Methods in Suicide Research’ kaastoimetajana, läbitud projektide tulemuste kirjastamist kaasautorina, täiendan end tervise suunal, tegutsen Tervisekliinikus. Aja kulg on karm, üht-teist jääb tegemata. Elujõu säilitamise asjus püüan jätkata rutiini: viibin looduses, võimlen, mediteerin, kasutan Tervisekliiniku hüvesid (massaaž, jooga, looduskosmeetika).

Meelistegevuseks on jätkuvalt mõtlemine, lugemine, aga ka oma kinnisvarade ja ettevõtete hooldus. Rõõm on pereliikmetest ja sõpradest. Tunnen end ka TLÜs jätkuvalt hoituna ja hinnatuna.