Loodusblogi

Meeli Roosalu: „Autasudega samaväärseks pean ühelt üliõpilaselt saadud kirja.“

Tallinna Ülikooli uus emeriitdotsent on Meeli Roosalu.

Meeli Roosalu dotsent

1.jaanuaril jõustus senati otsus emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmise kohta. Seega on Tallinna Ülikoolis kuus vastset emeriitprofessorit ja kolm emeriitdotsenti. Kes nad on, mida peavad oma tähtsaimateks tööalasteks saavutusteks ning millised on nende tulevikuplaanid, kõnelevad nad oma blogipostituses. Aasta alguse seisuga on Tallinna Ülikoolil 36 emeriitprofessorit ja 26 emeriitdotsenti.

Emeriitdotsent Meeli Roosalu

Asusin tööle Tallinna Pedagoogilisse Instituuti (TPedI) Matemaatika-Loodusteaduskonda 21. augustil 1974. aastal. Dotsent Hergi Karik kutsus mind loodusteaduste kateedrisse vanemlaborandiks. Kateedrijuhataja oli tollal dotsent Leida Kook.

Töö sisu ei tundunud eriti huvitav: üliõpilastele laboratoorsete tööde ettevalmistamine, masinakirjatööd ja kateedri kirjavahetuse pidamine. Peatselt tõusin ametiredelil aga vanemlaborandist õppejõuks. Mu tööleping nägi ette üldise keemia loengute ja seminaride läbiviimist ettevalmistusosakonnas. 

Järgmisel õppeaastal lisandus inimese anatoomia seminaride läbiviimine. Inimese anatoomia õpetamisega tegelesin ca 45 aastat, tasapisi lisandusid sellele mitmed erinevad inimese arengubioloogiat hõlmavad õppeained: ealine füsioloogia, arenguõpetus ja arengubioloogia, gerontoloogia, kinesioloogia.

Meeli%20Roosalu_arhiiv11.jpg
Meeli Roosalu anatoomia tundi andmas 1977.a. Erakogu.

TPedI ja TRÜ kehakultuuriteaduskondade üliõpilaste vahel toimusid 80. aastatel ainealased olümpiaadid, sisuliselt võistlused biokeemias, inimese füsioloogias ja anatoomias. Nende võitmist peeti tollal vähemalt sama tähtsaks kui võite kergejõustikus või korvpallis. Olles TPedI anatoomia võistkonna treener, suutsin võistkonna hästi ette valmistada, mille tulemusel võitsime TRÜ-d pidevalt.

"Liikumisharrastuse ja rekreatiivse tegevuse juhid peavad tundma inimkehas toimuvaid gerontoloogilisi muutusi, suutma neid ennetada ja pidurdada teadlikult suunatud tegevuste kaudu. Selle teema olulisus kasvab veelgi, sest inimkond vananeb."

Aastatel 1978-1981 olin sihtaspirant TRÜ arstiteaduskonnas, 1987. kaitsesin bioloogiateaduste kandidaadi kraadi /PhD/. 2005. aastal kirjutasin inimese anatoomia õpiku kõrgkoolidele, mis osutus kirjastuse Koolibri väljaantuna nii populaarseks, et sellest on tehtud kaks kordustrükki ja kaks elektroonilist varianti.

Terviseteaduste ja Spordi Instituudi üliõpilased valisid mind aastetel 2004., 2005. ja 2008. aasta õppejõuks. Nõukogude ajal tunnustas TPedI rektor mind korduvalt eeskujuliku õppetöö läbiviimise eest käskkirjaga, 2015. aastal pälvisin Tallinna Ülikooli tänukirja kauaaegse ja pühendunud töö eest inimese anatoomia alaste teadmiste jagamisel. Pensionile saatmisel autasustati mind kauaaegse eeskujuliku töö eest anatoomia õpetamisel Tallinna Ülikooli teenetemärgiga nr. 78.

Pean ausalt tunnistama, et loetletud autasudega samaväärseks pean ühelt üliõpilaselt saadud kirja, mis kinnitas, et minu elutöö ei ole olnud lihtsalt palga teenimine, vaid sellel oli konkreetne väärtus.

See kõlab nii: „Mida ma Meeli juures kõrgelt hindan on ülim professionaalsus, perfektsionismi tahe ja kõrge nõudlikkus õpilaste suhtes. Minu esimese kursuse kõrge anatoomiaeksami tulemus siin on praktiliselt täies ulatuses Meeli anatoomia ja kinesioogia tundide tagajärg – võimas tunne. Mida Meeli mulle veel varjatult kaasa andis, oli fanaatiline pühendumus teadmistesse ja õppimisse – see protsess peab ikka toimuma nii, et silm särab. Väga sümpaatse mulje jättis ka tema kord: eksamile tohtis ilmuda ainult ülikonnas ning ka Meeli oli alati pidulikult riietatud – sellist vastastikust austust siin Inglismaal kiropraktika mekas just õpilase ja õpetaja vahel ei kohta. Soovin talle südamest jõudu ja head tervist edasisteks aastateks!“ - Martin Heinmets 2007.a. rekreatsioonikorralduse eriala vilistlane, AECC, Bournemouth UK.

„Autasudega samaväärseks pean ühelt üliõpilaselt saadud kirja.“

Meeli%20Roosalu.jpg
Meeli Roosalu. Erakogu.

Viimastel tööaastatel oli minu tähelepanu keskpunktis inimkeha ehituse ehk anatoomia kõrval funktsionaalne anatoomia st. liigutustegevuste bioloogilised alused. Pean funktsionaalse anatoomia õpetamist äärmiselt oluliseks spordispetsialistide koolitamisel. Inimese vananemisega kaasnevad bioloogilised muutused. Väga oluline on nende tundmine rekreatsioonikorralduse ja liikumisõpetuse eriala tulevastele spetsialistidele. Liikumisharrastuse ja rekreatiivse tegevuse juhid peavad tundma inimkehas toimuvaid gerontoloogilisi muutusi, suutma neid ennetada ja pidurdada teadlikult suunatud tegevuste kaudu. Selle teema olulisus kasvab veelgi, sest inimkond vananeb.

Aastakümneid oli minu hobi anatoomia õpetamine, viimase kümne aasta jooksul on hobiks olnud ka kunagises vanematekodus Viljandis rooside kasvatamine, nüüd on minu tähelepanu keskpunktis peatselt aastaseks saav lapselaps Roosi.