Tudengiblogi

Topsivaba TLÜ – kas kauge unistus või käegakatsutav reaalsus?

Millal vabaneb Tallinna Ülikool ühekordsetest joogitopsidest?

Topsivaba TLÜ

ELU projektitiimi poolt TLÜ tudengite ja töötajate seas läbiviidud küsitlusest selgus, et 94% vastanutest usuvad, et TLÜ loobub ühekordsetest joogitopsidest. Täna kasutab korduvkasutatavat joogitopsi 40% vastanutest. Probleemi lahendusena näevad projektiliikmed suuremat soodustust oma topsiga ostjatele nii kohvikutes kui kohviautomaatides; eelistada vaid neid kohviautomaadi teenusepakkujaid, kes oma topsiga joogi ostu võimaldavad ning maailma mainekate ülikoolide eeskujul topsiringlussüsteemi käivitamist.

Topsid

Ühekordsed joogitopsid loenguruumi prügikastis.

Tallinna Ülikooli kampuse toitlustuskohtadest ja joogiaparaatidest on täna võimalik ja osades kohviaparaatides lausa kohustus osta jooke ühekordses topsis. Ühekordsete joogitopside kasutamine aga tekitab suures koguses prügi, mida enamjaolt ümber töödelda ei ole võimalik. Eestis ostetakse päevas umbes 200 000 ühekordset plastikuga vooderdatud kohvitopsi, mille elutee lõpeb põletusahjus.

ELU projekti “Topsivaba TLÜ” eesmärgiks oli välja selgitada tänane olukord TLÜs koostöös teenusepakkujatega, ning pakkuda välja lahendused, et vähendada ühekordsete topside kasutust ülikooli linnakus. Projekti liikmed viisid läbi küsitluse, mis uuris nii TLÜ üliõpilaste kui ka töötajate valmidust kasutada korduvkasutatavat topsi kuumade jookide tarbimiseks ning nende hoiakuid, mis puudutab ühekordseid topse ja keskkonda.
Küsitluse tulemustest selgus, et 94% vastanutest usuvad, et TLÜ loobub tulevikus ühekordsetest topsidest ning 40% vastanutest juba kasutavad korduvkasutatavat topsi. Ühekordset topsi kasutatakse mugavuse tõttu või siis, kui enda tops on koju ununenud. 41% vastajatest avaldasid valmidust ja motiveeritust enda seniseid käitumisharjumusi muutma ning hakata tihedamini kasutama korduvkasutatavaid topse.

94% vastanutest usuvad, et TLÜ loobub tulevikus ühekordsetest topsidest ning 40% vastanutest juba kasutavad korduvkasutatavat topsi.

Suheldes kohvikutega ja tutvustades neile maailma ülikoolides laialt levinud topsiringluse ideed ei selgunud kirjavahetuses nendepoolset entusiasmi ega huvi, mida küll täheldasime aga kohviku külastajate hulgas.

Projektis osalejad tegid ülikoolile ettepaneku, et kõik instituudid liiguksid samm-sammult ühekordsete joogitopside ja sööginõude täieliku kaotamise suunas, kus eeskujuks saab tuua Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni; loodus- ja terviseteaduste ning ühiskonnateaduste instituutide kontorid. Samuti tegid liikmed ettepaneku tulevikus rentida kohvimasinad ainult nendelt firmadelt, kelle masinad võimaldavad jooki osta ka oma topsiga. Praegu pakub sellist võimalust vaid Mare maja masin. Samuti tehti ettepanek kohvikutes ja kohviaparaatides rakendada oma topsi kasutamisel suuremat soodustust vähemalt 0,50 senti, mis omab suuremat mõju soodsa harjumuse kujundamisel. Korduvkasutatavate joogitopside harjumuse juurutamisel ning roheülikooli maine kujundamisel on kindlasti oluline roll ülikoolisisese topsiringlussüsteemi käivitamisel, mida on edukalt teinud maailma tuntud ülikoolid nagu Yorki Ülikool, Edinburghi Ülikool, Melbourni Ülikool jpt.

Küsitluse tulemustega saab tutvuda SIIN.

ELU projekti raport täismahus peatselt leitav ELU veebilehel SIIN.

Täname kõiki, kes osalesid küsitluses!
ELU projekti “Topsivaba TLÜ” projektitiim


Blogipostituse illustratsioon: Edinburghi Ülikooli üliõpilaste assotsiatsiooni veebilehelt.