Teated

Jaana Taari doktoritöö pälvis tunnustuse

Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodunduse lektorit Jaana Taari tunnustati 18.juunil toimunud Helsingi Ülikooli lõpuaktusel Kasvatusteaduste teaduskonna poolt 2017. aastal kaitstud doktoritöö "Koosmõtlemine Eesti kodundusõppes / Interthinking in Estonian Home Economics Education" eest. 

õppeköök

Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodunduse lektorit Jaana Taari tunnustati 18.juunil toimunud Helsingi Ülikooli lõpuaktusel Kasvatusteaduste teaduskonna poolt 2017. aastal kaitstud doktoritöö "Koosmõtlemine Eesti kodundusõppes / Interthinking in Estonian Home Economics Education" eest. 
 
Jaana Taar on esimene kodunduse õpetaja Eestis, kelle doktoritöö käsitles kodundusõppe arendamise temaatikat. Lisaks on ta kodundusõppe suunal Helsingi Ülikoolis esimene välisriigi doktorant. 

Jaana Taari uurimisvaldkond on oluline ka kodundusõppe arendamise seisukohalt laiemalt, kuivõrd see käsitleb kodunduse ainekava rakendamist, mis on väljakutseks ka teistes Põhjamaades. Eestis saab ennast kodunduse valdkonnas täiendada magistrikraadini (õppides käsitöö ja kodunduse õpetajaks). Edasi on võimalik jätkata kasvatusteaduste doktorikoolis. 

Taar kaitses oma doktoritöö 24.11.2017 Helsingi Ülikooli Kasvatusteaduste teaduskonnas. Doktoritöö kokkuvõte on loetav aadressil https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228138