Teade

Tallinna Ülikool = Topsivaba Ülikool

 "Topsivaba TLÜ II" on ELU projekt, mille eesmärgiks on leida ülikooli jaoks lahendused ühekordsete kohvitopside asendamiseks korduvkasutatavatega. Projekti meeskond on arvamusel, et meie kõigi igapäevaste valikutega on võimalik keskkonnale tekitatavat kahju vähendada, võttes ülikooli kaasa korduvkasutatava topsi või juues kohvi tavalisest kohviku tassist.

Topsing

Tallinna Ülikool on üks neist õppeasutustest, kes järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning seisab hea selle eest, et säästlik mõtteviis oleks igapäevaelu loomulikuks osaks.

Paraku on kooli hoonetes igapäevaseks vaatepildiks ühekordsete kohvitopside alla mattuvad prügikastid - ülikoolielu juurde käib suuresti kohvi tarbimine. Ühekordsed papptopsid teevad keskkonnale aga ulatuslikku kahju, kuna on seestpoolt kaetud plastkihiga. Nii ei saa neid jätkusuutlikult taaskäidelda ning pärast mõnehetkelist kohvi joomist muutuvad need keskkonnale ohtlikuks prügiks. Plast laguneb mikroosadeks, mis on surmavalt ohtlik nii loomadele, lindudele, kaladele kui ka inimestele, kuna toiduna satuvad plastosad organismi.

Lisaks tuleb hinnanguliselt ainuüksi ülikooli ca 8000 liikme aastase kohvitopside koguse tootmiseks langetada 576 puud.

Topsivaba TLÜ II projekti meeskond rõhutab, et meie kõigi igapäevaste valikutega on võimalik keskkonnale tekitatavat kahju vähendada, võttes ülikooli kaasa korduvkasutatava topsi või juues kohvi tavalisest kohviku tassist. Sellega vähendame keskkonnakahju ja aitame kaasa Tallinna Ülikooli muutmisele Eestis esimeseks Roheliseks Ülikooliks.


Topsivaba TLÜ II projekti meeskond
 "Topsivaba TLÜ II" on ELU projekt, mille eesmärgiks on leida ülikooli jaoks lahendused ühekordsete kohvitopside asendamiseks korduvkasutatavatega.