• teaduse tuge pikaajaliseks ja jätkusuutlikuks arenguks
  • võimalust testida uusi tooteid ja teenuseid ning abi nende väljatöötamisel
  • lahendusi erinevatele probleemidele
  • laborite teenuseid
  • uurimistööde või praktiliste projektide läbiviimise võimalusi ja koolitusi