Professor Tiit Land inaugureeriti Tallinna Ülikooli rektoriks 15. mail 2011. aastal ning uuesti 16. mail 2016. aastal.

Elulugu
  • sündis 25. septembril 1964
  • 1989. aastal lõpetas Tartu Ülikooli keemia erialal
  • 1994. aastal kaitses Stockholmi Ülikoolis doktorikraadi neurokeemia ja neurotoksikoloogia erialal
  • 1994–1999 töötas Ameerika Rahvuslikus Terviseinstituudis (National Institutes of Health) järeldoktori ja teadurina
  • 1999–2006 töötas Stockholmi Ülikooli neurokeemia osakonnas teaduri ja õppejõuna
  • 2007. aastal valiti Tallinna Ülikooli keemia professoriks 
  • 2008–2011 töötas Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi direktorina 

Tiit Landi teadustegevuse põhisuunad on biokeemia, neurokeemia ja biotehnoloogia.

Tema juhendamisel on kaitstud 4 doktoriväitekirja.

CV (etis.ee)

Kõned, artiklid, intervjuud
Kontakt

Tiit Land
rektor
ruum M628
telefon 640 9100
e-post rektor@tlu.ee