Senat vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevusega seotud oluliste otsuste tegemise eest ja võtab vastu ülikooli põhikirja. Senatil on ühekordne vetoõigus nõukogu arengukava või eelarve vastuvõtmise otsusele. Senati pädevuses on akadeemiliste üksuste ja nende allüksuste ning asutuste loomine, ümberkujundamine ja lõpetamine.

Senatisse kuuluvad ametikoha järgi rektor, prorektorid ja valdkonnajuhid, valitavate liikmetena õppejõudude ja teadustöötajate esindajad ning üliõpilaste esindajad.

Tallinna Ülikooli senatit juhib rektor Tiit Land.

Senati koosseis:

Senati liikmed ametikoha järgi

Tiit Land, rektor
tiit.land@tlu.ee

Katrin Niglas, teadusprorektor
katrin.niglas@tlu.ee

Priit Reiska, õppeprorektor
priit.reiska@tlu.ee

Andres Jõesaar, arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal
andres.joesaar@tlu.ee

Helen Sooväli-Sepping, jätkusuutliku arengu prorektor
helen.soovali@tlu.ee

Kurmet Ojamaa, finantsjuht
kurmet.ojamaa@tlu.ee

Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate esindajad

1.1.     Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate valitud esindajad

Indrek Ibrus, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediainnovatsiooni professor
indrek.ibrus@tlu.ee

Larissa Jõgi, haridusteaduste instituudi andragoogika dotsent
larissa.jogi@tlu.ee

Leif Kalev, ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor
leif.kalev@tlu.ee

Mihkel Kangur, loodus- ja terviseteaduste instituudi jätkusuutliku arengu dotsent
mihkel.kangur@tlu.ee

Uku Lember, humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor
uku.lember@tlu.ee

Daniele Monticelli, humanitaarteaduste instituudi Itaalia uuringute ja semiootika professor
daniele.monticelli@tlu.ee

Hannes Palang, humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor
hannes.palang@tlu.ee

1.2.     Üksuse nõukogu valitud esindajad

Airi-Alina Allaste, ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor
airi-alina.allaste@tlu.ee

Tiina Hiob, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi reklaamiteooria lektor
tiina.hiob@tlu.ee

Liisi Keedus, humanitaarteaduste instituudi poliilitilise filosoofia professor
liisi.keedus@tlu.ee

Tõnu Laas, loodus- ja terviseteaduste instituudi rakendusfüüsika professor
tonu.laas@tlu.ee

Tobias Ley, haridusteaduste instituudi õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor
tobias.ley@tlu.ee

Kairit Tammets, digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vanemteadur
kairit.tammets@tlu.ee

Sven Põder, akadeemilise raamatukogu asedirektor
sven.poder@tlu.ee

Ene Hiiepuu, Haapsalu kolledži ülddidaktika lektor
ene.hiiepuu@tlu.ee

Üliõpilaste esindajad

Liisi-Ann Karro, loodus- ja terviseteaduste instituut
liisi-ann.karro@tlu.ee

Riina Kippa, haridusteaduste instituut
riina.kippa@tlu.ee

Andra Kütt,  humanitaarteaduste instituut
andra.kutt@tlu.ee

Erik Mikkus, humanitaarteaduste instituut
erik.mikkus@tlu.ee

Jekaterina Masenko, haridusteaduste instituut
jmasenko@tlu.ee

Johanna Viik, ühiskonnateaduste instituut
johanna.viik@tlu.ee