Senat vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevusega seotud oluliste otsuste tegemise eest ja võtab vastu ülikooli põhikirja. Senatil on ühekordne vetoõigus nõukogu arengukava või eelarve vastuvõtmise otsusele. Senati pädevuses on akadeemiliste üksuste ja nende allüksuste ning asutuste loomine, ümberkujundamine ja lõpetamine.

Senatisse kuuluvad ametikoha järgi rektor, prorektorid, valdkonnajuhid, akadeemiliste üksuste ja asutuse direktorid ning valitavate liikmetena akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste esindajad.
 

Tallinna Ülikooli põhikirja § 8 lg 1, 2 ja § 41 lg 2 alusel ning üliõpilaskonna juhatuse liikme ettepanekul kinnitatud Tallinna Ülikooli senati koosseis:

1. september 2020 kuni 31. august 2021:

Senati liikmed ametikoha järgi

Priit Reiska, rektori kohusetäitja, õppeprorektor
priit.reiska@tlu.ee

Katrin Niglas, teadusprorektor
katrin.niglas@tlu.ee

Andres Jõesaar, arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal
andres.joesaar@tlu.ee

Helen Sooväli-Sepping, jätkusuutliku arengu prorektor
helen.soovali@tlu.ee

Kurmet Ojamaa, finantsjuht
kurmet.ojamaa@tlu.ee

Indrek Grauberg, ühiskonnateaduste instituudi direktor
yti-direktor@tlu.ee

Peeter Normak, digitehnoloogiate instituudi direktor
peeter.normak@tlu.ee

Ruth Shimmo, loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor
ruth.shimmo@tlu.ee

Margus Vihalem, humanitaarteaduste instituudi direktor
margus.vihalem@tlu.ee

Birgit Vilgats, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor
birgit.vilgats@tlu.ee

Tiia Õun, haridusteaduste instituudi direktor
tiia.oun@tlu.ee

Heli Kaldas, Haapsalu kolledži direktor
heli.kaldas@hk.tlu.ee

Andres Kollist, Akadeemilise Raamatukogu direktor
andres.kollist@tlu.ee

Akadeemiliste töötajate esindajad

Jaanus Terasmaa, loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur, ökoloogia keskuse juhataja
jaanus.terasmaa@tlu.ee

Kairit Tammets, digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogiate vanemteadur, haridustehnoloogia keskuse juhataja
kairit.tammets@tlu.ee

Piret Viires, humanitaarteaduste instituudi eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor
piret.viires@tlu.ee

Timo Tobias Ley, haridusteaduste instituudi õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor
tobias.ley@tlu.ee

Leif Kalev, ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor
leif.kalev@tlu.ee

Tõnis Saarts, ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent
tonis.saarts@tlu.ee

Uku Lember, humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor
uku.lember@tlu.ee

Maria Erss, haridusteaduste instituudi õppekavateooria dotsent
maria.erss@tlu.ee

Kairi Koort, loodus- ja terviseteaduste instituudi süsteemibioloogia lektor
kairi.koort@tlu.ee

Hannes Palang, humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor, maastiku ja kultuuri keskuse juhataja
hannes.palang@tlu.ee

Aigi Heero, humanitaarteaduste instituudi saksa keele ja didaktika dotsent
aigi.heero@tlu.ee

Kadi Liik, loodus- ja terviseteaduste instituudi organisatsiooni- ja arengupsühholoogia lektor
kadi.liik@tlu.ee

Indrek Ibrus, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediainnovatsiooni professor
indrek.ibrus@tlu.ee

Karel Kulbin, loodus- ja terviseteaduste instituudi rekreatsioonikorralduse lektor
karel.kulbin@tlu.ee

Üliõpilaste esindajad

Hanna Gerta Alamets, humanitaarteaduste instituut
hgerta@tlu.ee

Kristel Jakobson, ühiskonnateaduste instituut
krjakobs@tlu.ee

Helevi Jurjev, humanitaarteaduste instituut
helevi.jurjev@tlu.ee

Katrina Koppel, ühiskonnateaduste instituut
katrina.koppel@tlu.ee

Erik Mikkus, humanitaarteaduste instituut
erik.mikkus@tlu.ee

Karl Velmet, humanitaarteaduste instituut
karl.velmet@tlu.ee

Johanna Viik, ühiskonnateaduste instituut
johanna.viik@tlu.ee