Senat vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevusega seotud oluliste otsuste tegemise eest ja võtab vastu ülikooli põhikirja. Senatil on ühekordne vetoõigus nõukogu arengukava või eelarve vastuvõtmise otsusele. Senati pädevuses on akadeemiliste üksuste ja nende allüksuste ning asutuste loomine, ümberkujundamine ja lõpetamine.

Senatisse kuuluvad ametikoha järgi rektor, prorektorid, valdkonnajuhid, akadeemiliste üksuste ja asutuse direktorid ning valitavate liikmetena akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste esindajad.
 

Tallinna Ülikooli põhikirja § 8 lg 1, 2 ja § 41 lg 2 alusel ning üliõpilaskonna juhatuse liikme ettepanekul kinnitatud Tallinna Ülikooli senati koosseis:

Senati liikmed ametikoha järgi

Tõnu Viik, rektor
tonu.viik@tlu.ee

Katrin Niglas, teadusprorektor
katrin.niglas@tlu.ee

Katrin Saks, arendusprorektor
katrin.saks@tlu.ee

Kristi Klaasmägi, haridusinnovatsiooni prorektor 
kristi.klaasmagi@tlu.ee

Helen Joost, õppevaldkonna juht
helen.joost@tlu.ee

Mikk Kasesalk, strateegiajuht
mikk.kasesalk@tlu.ee

Kurmet Ojamaa, finantsjuht
kurmet.ojamaa@tlu.ee

Eveli Ojamäe-Veider, personalijuht
eveli.ojamae-veider@tlu.ee

Aija Sakova, ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht
aija.sakova@tlu.ee

Indrek Grauberg, ühiskonnateaduste instituudi direktor
yti-direktor@tlu.ee

Heli Kaldas, Haapsalu kolledži direktor
heli.kaldas@hk.tlu.ee

Andres Kollist, Akadeemilise Raamatukogu direktor
andres.kollist@tlu.ee

Uku Lember, humanitaarteaduste instituudi direktor
uku.lember@tlu.ee

Peeter Normak, digitehnoloogiate instituudi direktor
peeter.normak@tlu.ee

Ruth Shimmo, loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor
ruth.shimmo@tlu.ee

Birgit Vilgats, Balti filmi, meedia ja kunstide  instituudi direktor
birgit.vilgats@tlu.ee

Tiia Õun, haridusteaduste instituudi direktor
tiia.oun@tlu.ee

Akadeemiliste töötajate esindajad

Airi-Alina Allaste, ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor
airi-alina.allaste@tlu.ee

Maria Erss, haridusteaduste instituudi teadur
maria.erss@tlu.ee

Aigi Heero, humanitaarteaduste instituudi saksa keele ja didaktika dotsent
aigi.heero@tlu.ee

Tiina Hiob, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi reklaamiteooria lektor
tiina.hiob@tlu.ee

Indrek Ibrus, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediainnovatsiooni professor
indrek.ibrus@tlu.ee

Andres Jõesaar, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediapoliitika dotsent
andres.joesaar@tlu.ee

Leif Kalev, ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor
leif.kalev@tlu.ee

Katrin Karu, haridusteaduste instituudi andragoogika lektor
katrin.karu@tlu.ee

Vaike Kiik-Salupere, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi lauluõpetuse dotsent
vaike.kiik-salupere@tlu.ee

Karel Kulbin, loodus- ja terviseteaduste instituudi rekreatsioonikorralduse nooremlektor
karel.kulbin@tlu.ee

Kairi Koort, loodus- ja terviseteaduste instituudi süsteemibioloogia lektor
kairi.koort@tlu.ee

Kadi Liik, loodus- ja terviseteaduste instituudi organisatsiooni- ja arengupsühholoogia teenekas lektor
kadi.liik@tlu.ee

Hannes Palang, humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor, maastiku ja kultuuri keskuse juhataja
hannes.palang@tlu.ee

Ulrike Plath, humanitaarteaduste instituudi Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor
ulrike.plath@tlu.ee

Tõnis Saarts, ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent
tonis.saarts@tlu.ee

Kairit Tammets, digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia professor, haridustehnoloogia keskuse juhataja
kairit.tammets@tlu.ee

Jaanus Terasmaa, loodus- ja terviseteaduste instituudi ökohüdroloogia professor, ökoloogia keskuse juhataja
jaanus.terasmaa@tlu.ee

Piret Viires, humanitaarteaduste instituudi eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor
piret.viires@tlu.ee

Üliõpilaste esindajad

Kaupo Kaldmäe, haridusteaduste instituut
kaupo.k@mail.ee

Katrina Koppel, ühiskonnateaduste instituut
katrina.koppel@tlu.ee

Lydia Kurus, humanitaarteaduste instituut
lydia.kurus@tlu.ee

Lennart Mathias Männik, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
lennart_mathias.mannik.@tlu.ee

Hannes Nagel, ühiskonnateaduste instituut  
hannes.nagel@tlu.ee  

Erle Neeme, ühiskonnateaduste instituut  
erle.neeme@tlu.ee 

Hans Jürgen Teras, loodus- ja terviseteaduste instituut
hans_jurgen.teras@tlu.ee

Erle Vainjärv, ühiskonnateaduste instituut
esimees@esindus.ee

Melissa Vainjärv, haridusteaduste instituut
melissao@tlu.ee