Senat on Tallinna Ülikooli kollegiaalne otsustuskogu, kuhu kuuluvad ametikoha järgi rektor, prorektorid ja valdkonnajuhid, valitavate liikmetena õppejõudude ja teadustöötajate esindajad ning üliõpilaste esindajad.

Senati pädevuses on võtta vastu ja teha muudatusi ülikooli alusdokumentides ja struktuuris ning teha otsuseid, mis reguleerivad ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevust ning eelarve kasutamist. Samuti on senati pädevuses valida ülikooli professoreid, juhtivteadureid, auliikmeid, audoktoreid ja auprofessoreid ning anda emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetusi.


Senati koosseis

Airi-Alina Allaste, airi-alina.allaste@tlu.ee

Ene Hiiepuu, ene.hiiepuu@tlu.ee

Tiina Hiob, tiina.hiob@tlu.ee

Andres Jõesaar, andres.joesaar@tlu.ee

Larissa Jõgi, larissa.jogi@tlu.ee

Leif Kalev, leif.kalev@tlu.ee

Mihkel Kangur, mihkel.kangur@tlu.ee

Liisi-Ann Karro, liisi-ann.karro@tlu.ee

Liisi Keedus, liisi.keedus@tlu.ee

Andra Kütt, andra.kutt@tlu.ee

Tiit Land, tiit.land@tlu.ee

Tõnu Laas, tonu.laas@tlu.ee

Uku Lember, uku.lember@tlu.ee

Tobias Ley, tobias.ley@tlu.ee

Jekaterina Masenko, jmasenko@tlu.ee

Erik Mikkus, erik.mikkus@tlu.ee

Daniele Monticelli, daniele.monticelli@tlu.ee

Katrin Niglas, katrin.niglas@tlu.ee

Kurmet Ojamaa, kurmet.ojamaa@tlu.ee

Kristjan Port, kristjan.port@tlu.ee

Aleksander Pulver, aleksander.pulver@tlu.ee

Sven Põder, sven.poder@tlu.ee

Priit Reiska, priit.reiska@tlu.ee

Kairit Tammets, kairit.tammets@tlu.ee

Johanna Viik, johanna.viik@tlu.ee

 

senati sekretär Hille Erik, akadeemilinesekretar@tlu.ee