Senat vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevusega seotud oluliste otsuste tegemise eest ja võtab vastu ülikooli põhikirja. Senatil on ühekordne vetoõigus nõukogu arengukava või eelarve vastuvõtmise otsusele. Senati pädevuses on akadeemiliste üksuste ja nende allüksuste ning asutuste loomine, ümberkujundamine ja lõpetamine.

Senatisse kuuluvad ametikoha järgi rektor, prorektorid, valdkonnajuhid, akadeemiliste üksuste ja asutuse direktorid ning valitavate liikmetena akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste esindajad.
 

Tallinna Ülikooli põhikirja § 8 lg 1, 2 ja § 41 lg 2 alusel ning üliõpilaskonna juhatuse liikme ettepanekul kinnitatud Tallinna Ülikooli senati koosseis:

Senati liikmed ametikoha järgi

Tõnu Viik, rektor
tonu.viik@tlu.ee

Katrin Niglas, teadusprorektor
katrin.niglas@tlu.ee

Katrin Saks, arendusprorektor
katrin.saks@tlu.ee

Kristi Klaasmägi, haridusinnovatsiooni prorektor 
kristi.klaasmagi@tlu.ee

Helen Joost, õppevaldkonna juht
helen.joost@tlu.ee

Mikk Kasesalk, strateegiajuht
mikk.kasesalk@tlu.ee

Anneli Levertand, kontroller finantsjuhi ülesannetes
anneli.levertand@tlu.ee

Eveli Ojamäe-Veider, personalijuht
eveli.ojamae-veider@tlu.ee

Aija Sakova, ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht
aija.sakova@tlu.ee

Indrek Grauberg, ühiskonnateaduste instituudi direktor
yti-direktor@tlu.ee

Heli Kaldas, Haapsalu kolledži direktor
heli.kaldas@hk.tlu.ee

Andres Kollist, Akadeemilise Raamatukogu direktor
andres.kollist@tlu.ee

Uku Lember, humanitaarteaduste instituudi direktor
uku.lember@tlu.ee

Peeter Normak, digitehnoloogiate instituudi direktor
peeter.normak@tlu.ee

Ruth Shimmo, loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor
ruth.shimmo@tlu.ee

Birgit Vilgats, Balti filmi, meedia ja kunstide  instituudi direktor
birgit.vilgats@tlu.ee

Tiia Õun, haridusteaduste instituudi direktor
tiia.oun@tlu.ee

Akadeemiliste töötajate esindajad

Mart Abel, digitehnoloogiate instituudi matemaatika dotsent
mart.abel@tlu.ee

Airi-Alina Allaste, ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor
airi-alina.allaste@tlu.ee

Tiina Hiob, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi reklaamiteooria teenekas lektor
tiina.hiob@tlu.ee

Indrek Ibrus, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediainnovatsiooni professor
indrek.ibrus@tlu.ee

Anna-Liisa Jõgi, haridusteaduste instituudi uurimismeetodite dotsent
anna-liisa.jogi@tlu.ee

Kairi Koort, loodus- ja terviseteaduste instituudi süsteemibioloogia lektor
kairi.koort@tlu.ee

Karel Kulbin, loodus- ja terviseteaduste instituudi rekreatsioonikorralduse nooremlektor
karel.kulbin@tlu.ee

Kadi Liik, loodus- ja terviseteaduste instituudi organisatsiooni- ja arengupsühholoogia teenekas lektor
kadi.liik@tlu.ee

Ulrike Plath, humanitaarteaduste instituudi Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor
ulrike.plath@tlu.ee

Birgit Poopuu, ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste suhete dotsent
birgit.poopuu@tlu.ee

Andrus Rinde, digitehnoloogiate instituudi multimeediumi lektor
andrus.rinde@tlu.ee

Maris Saagpakk, humanitaarteaduste instituudi saksa kultuuriloo ja kirjanduse dotsent
maris.saagpakk@tlu.ee

Tõnis Saarts, ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent
tonis.saarts@tlu.ee

Piret Soodla, haridusteaduste instituudi kaasava hariduse ja eripedagoogika professor
piret.soodla@tlu.ee

Mart Susi, ühiskonnateaduste instituudi inimõiguste professor
mart.susi@tlu.ee

Jaanus Terasmaa, loodus- ja terviseteaduste instituudi ökohüdroloogia professor, ökoloogia keskuse juhataja
jaanus.terasmaa@tlu.ee

Tauri Tuvikene, humanitaarteaduste instituudi linnauuringute professor
tauri.tuvikene@tlu.ee

Piret Viires, humanitaarteaduste instituudi eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor
piret.viires@tlu.ee

Üliõpilaste esindajad

Kadi Holland, loodus- ja terviseteaduste instituut
kadi.holland@tlu.ee

Eliis Härma, loodus- ja terviseteaduste instituut
eliis.harma@tlu.ee

Sharon Kaasik, ühiskonnateaduste instituut
sharon.kaasik@tlu.ee

Kärt Kaasik-Aaslav, humanitaarteaduste instituut
kart.kaasik-aaslav@tlu.ee

Kadi Kriit, humanitaarteaduste instituut
kadi.kriit_01@tlu.ee

Kristin Mei, haridusteaduste instituut
lkristin.mei@tlu.ee

Lennart Mathias Männik, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
lennart_mathias.mannik.@tlu.ee

Erle Neeme, ühiskonnateaduste instituut  
erle.neeme@tlu.ee 

Anti Sooäär, loodus- ja terviseteaduste instituut  
anti.sooaar@tlu.ee