Nõukogu on ülikooli juhtorgan, kes vastutab ülikooli pikaajalist arengut tagavate oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, võtab vastu ülikooli arengukava ja eelarve. Nõukogul on ühekordne vetoõigus senati põhikirja vastuvõtmise otsusele.

Nõukogu koosseisu kuulub 11 liiget, kellest viis nimetab senat, ühe liikme Eesti Teaduste Akadeemia ja viis liiget haridus- ja teadusminister. Nõukogu koosseisu määrab viieks aastaks vabariigi valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.

Tallinna Ülikooli nõukogu juhib Taavi Laur.

Nõukogu koosseis 2020 - 2025

Haridus- ja teadusministri nimetatud liikmed:

Taavi Laur
TLÜ nõukogu esimees
Aureus Capital Consulting OÜ tegevpartner ja juhatuse liige
taavi.laur@gmail.com

Edith Sepp
TLÜ nõukogu aseesimees
Eesti Filmi Instituudi juhataja
edith@filmi.ee

Andres Kütt
Proud Engineers CTO
andres.kytt@gmail.com

Peeter Raudsepp
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees
peeter.raudsepp@eas.ee

Urmo Uiboleht
Tartu Erakooli koolijuht
Hariduse Edendamise SA juhatuse liige
Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees
urmo.uiboleht@tera.tartu.ee

Eesti Teaduste Akadeemia nimetatud liige:

Ülo Langel
Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi professor
Stockholmi Ülikooli biokeemia ja biofüüsika instituudi professor
Scripps Uurimisinstituudi (The Scripps Research Institute) külalisprofessor
Ljubljana Ülikooli aukülalisprofessor
Academia Europaea liige
Eesti Teaduste Akadeemia välisliige
ulo.langel@dbb.su.se

Senati nimetatud liikmed:

Eve Eisenschmidt
haridusteaduste instituudi hariduskorralduse professor
eve.eisenschmidt@tlu.ee

Kristjan Port
loodus- ja terviseteaduste instituudi spordibioloogia professor
kristjan.port@tlu.ee

Aleksander Pulver
loodus- ja terviseteaduste instituudi isiksusepsühholoogia dotsent
aleksander.pulver@tlu.ee

Hagi Šein
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi televaldkonna lektor
hagi.shein@tlu.ee

Marek Tamm
humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor
marek.tamm@tlu.ee