TLÜ blogi

Kadi Kibbermann: maailm on teadmistest pungil!

Loosiga Aasta ülikoolis peaauhinna võitnud ja õppekava „Jaapani ühiskond ja kultuur“ valinud Kadi Kibbermann räägib, mis teda õppima ajendab.

avatud õpe

Omandan teist kõrgharidust Eesti Kunstiakadeemias tekstiilidisaini erialal. Mitmeid aastaid varem lõpetasin rahvusvahelise finantsjuhtimise eriala Audentese Kõrgemas Ärikoolis, vahepealsel ajal kustutasin teadmistejanu erinevate lühemate ja pikemate kursustega – olen pidev õppija.

Mõningane huvi kunsti vastu oli mul juba põhikoolis, finantsvaldkonna valimise määras aga mõneti tolleaegne töökoht. Kuid 15 aastat pärast esimese ülikooli lõpetamist, kui lapsed juba iseseisvamad, tundus õige aeg kannapöördeks. Asusin õppima seda, mis kunagi südamelähedane oli – disaini ja kunsti.

Kui noor alles astub töömaastikule, on tema haridusalastel valikutel ilmselt suur osatähtsus praktilisel poolel. Kuid sellele järgnevate enesetäiendamiste puhul ei ole alati enam esikohal niivõrd käega katsutavad tulemused, vaid soovitakse midagi hingele.

Minu jaoks tähendab õppimine pidevat liikumist, arengut ning rahulolutunnet uutest teadmistest, mis panevad paika järgmised sillutisekivid uute sammude astumiseks. Samas tuleb tõdeda, et mida rohkem õppida, seda enam tekib arusaam, kui vähe me tegelikult teame... Maailm on teadmistest pungil kuid tuleb endale aru anda, et kõike ei jõua üles korjata...

Tallinna Ülikooli õppima sattusin loosi tahtel, kui võitsin ajakirja Edasi tellijana peaauhinna „Aasta ülikoolis“. Kuigi mul on käsil magistrikraadi omandamine EKAs, ei suutnud ma võimalusest loobuda ning otsustasin pakkumise vastu võtta – valisin õppekava „Jaapani ühiskond ja kultuur“.
 

Avalduse avatud õppes kevadsemestril õppimiseks saad esitada kuni 2. veebruarini.