Teated

Parima stsenaariumi konkurss

Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia kuulutab välja konkursi BFMi filmitudengitele, et leida parimad stsenaariumid nelja lühikese humoorika sketši filmimiseks sügisel 2018 toimuva Koostööfestivali raames, mille eesmärk on tuua kokku ettevõtjad, ülikoolid ja teised teadusasutused ning tutvustada inspireerivalt ettevõte-ülikool ühistele arendustegevustele suunatud teenuseid ning ühisprojekte ning uusi koostöövorme, mis võiksid pakkuda tuge ühiseks arenguks.

filmivõtted

Koostööfestival koosneb neljast alateemast, millel põhinevad ka neli sketši:

1.  INIMENE JA INIMENE (märksõnad: valik, värbamine, väljaõpe, onboarding, hoidmine, töövõime, töökeskkond, tootlikkus ja tulemuslikkus)

2.  INIMENE JA LOOVUS (märksõnad: elamused, loomingulisus, disaini ja tootearenduse protsess, digitaliseerimine, elurikkust väärtustavad lahendused, uudne ettevõtte arengumudel)

3. INIMENE JA MASIN, (märksõnad: andmed, algoritmid, automaatika, robootika, tehisintellekti rakendavad tööriistad, andmemasside töötlus)

4. INIMENE JA LOODUS, (märksõnad: toote- ja materjaliuuendused, mahetootmine, konkurentsieelis, tervis)

Tellija ootused
Otsime sügisel ettevõtete ja ülikoolide koostöös toimuva Koostööfestivali raames filmitudengite julgeid, tähelepanu tõmbavaid nägemusi ja tõlgendusi sellest, milline on või võiks olla tudengite arvates või levinud klišeede põhjal ettevõtete ja teadusasutuste koostöö ja inimese suhe - inimese, loovuse, masina ning loodusega. Nägemused võiksid põhineda pop-kultuuril, uutel teadussaavutustel ja ettevõtete ja teadusasutuste koostööd käsitlevatel filmidel, raamatutel ja reaalsel elul. Kindlasti võiksid sketšid olla humoorikad ja meeleolu tõstvad.

Tingimused:

 • Konkursil osaleda võib nii üksi kui grupina;
 • Igalt osalejalt või osalejate grupilt ootame 4 stsenaariumi, millest igaüks oleks filmituna ca 1-2 minutit pikk;
 • Iga stsenaarium räägib ühest konkreetsest olukorrast, mis tudengite arvates võiks  lähtuvalt teemaploki pealkirjast ja märksõnadest ette tulla. Kokku peab olema 4 erinevat lugu vastavalt loetletud teemadele;
 • Neli episoodi peavad lõpuks kokku moodustama visuaalse terviku, et oleks tajutav, et tegu on sama sündmusega;
 • Stsenaarium peab olema mõistliku raha eest filmitav (nt helikopterite plahvatusi pole ehk mõtet planeerida);
 • Konkursi võitja valib välja žürii;
 • Tööd vormistada klassiskalises stsenaariumi formaadis, PDF failina, iga saadetud fail peab sisaldama autori/autorite nime, e-mail aadressi ja telefoni numbrit.
 • Konkursi tähtaeg on 10.09.2018:
 • Tööd saata e-posti: katrin.mannik@tlu.ee
 • Peale stsenaariumi konkursi võitjate välja selgitamist pakutakse võitjatele võimalust projekti teostada BFM ruumide, tehnika ning täiendava tootmisstipendiumi kasutamise võimalusega.
 • Võitjale (või võitjagrupile), kes pakub välja sobivaima kogumiku neljast lühistsenaariumist, on ettenähtud auhinnaks 1000 eurot. Kui igalt osalejalt on üks kategooria parim, siis läheb 1000 eurot jagamisele. Iga kategooria võidu eest saab võitja 250 eurot.

Taust

1. novembril 2018 toimub ülikoolide ja ettevõtjate Koostööfestival "Õigel ajal õiges kohas". Festival toob kokku ettevõtjad, kes igapäevaselt loovad innovaatilisi tooteid ja teenuseid ning Eesti ülikoolide ja teadusasutuste teadlased, kes töötavad välja kaasaegseid tehnoloogilisi arendusi.  Sügisel toimuv Koostööfestival koosneb neljast alateemast: 1. Inimene ja inimene, 2. Inimene ja Loovus, 3. Inimene ja Masin, 4. Inimene ja Loodus. Soovime, et iga teemaploki juhatab sisse auditooriumile esitatud lühike humoorikas videoklipp, mis hoiaks meeleolu ja aitaks teemale häälestuda. 

Koostööfestival "Õigel ajal õiges kohas" toimub neljandat aastat järjest, tänavu keskendume märksõnadele: INIMENE. LOOVUS. MASIN. Festival toimub sel korral Tallinna Ülikoolis. 

Festivali kavas on huvitavad keynote ettekanded, inspireerivad liftikõned teadlastelt ja ettevõtjatelt, mis annavad ülevaate teadlaste uurimisaladest, teaduasutuste pakutavatest teenustest ning uute toodete ja teenuste arendamisest ülikoolide ja teadusasutustega koostöös. Võimalus on luua otsekontakte ja kaasa rääkida ettevõtte tegevusvaldkonna probleemsetel teemadel. Festivalil on võimalus terve päeva jooksul tutvuda erinevate ülikoolide pakutavate teenustega.  
Festivali korraldustiimi kuuluvad  TLÜTTÜEKAEMTAEMÜTTKTartu observatooriumEBSKBFISTACC  ja TFTAKkes on koondunud võrgustikku ADAPTER.ee.

Lisainfo ja küsimuste korral pöörduda Katrin Männik, 56204450