Teade

Kinnita oma õppekoht Tallinna Ülikoolis!

Alates tänasest (15. juuli) saavad Tallinna Ülikooli sisseastumisavalduse teinud ja vastavalt vajadusele ka sisseastumiseksamid edukalt läbinud tulevased TLÜ tudengid oma õppima tulemist SAIS-is kinnitada. Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg on 18. juuli 2021.

Õppetööle registreerumine SAIS-is kuni 18. juulini.

Ülikooli vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse SAIS-is täna, 15. juulil.  Sellest alates on tulevastel TLÜ perre kuulujatel aega kolm päeva, et õppetööle registreerida ehk hiljemalt 18. juulil.

Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute arvule. Kui on kandideerijaid, kes siiski sel perioodil ülikooli astumisest loobuda otsustavad, täidetakse vabanenud õppekohad pingerea alusel.

Vastuvõtueksami tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku apellatsiooni õppevaldkonna prorektorile hiljemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval. Vastuvõtuga seotud mured lahendab vastuvõtukomisjon, küsimuste lahendamine, mida „Tallinna Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimused ja –kord“ ei reguleeri, on akadeemilise üksuse pädevuses. Vaata vaide nõudeid siit.

Tere tulemast Tallinna Ülikooli!