Teade

Esmaspäeval lõpeb TLÜsse avalduste vastuvõtt

Veel 1. juulil sai esitada infosüsteemi SAIS (http://www.sais.ee/) kaudu avaldusi Tallinna Ülikooli astumiseks. Enne seda oli SAISi kaudu laekunud rohkem kui 5600 avaldust, sellele lisandusid välismaalt laekunud taotlused.

üliõpilased

Vastuvõtuks on avatud 39 bakalaureuseõppe, 5 rakenduskõrghariduse ja 55 magistriõppe eriala, nende seas 17 ingliskeelset. Doktorikavasid on 14. 

 

Kõigil eestikeelsetel bakalaureuseõppe õppekavadel on konkurss üle 1,0. Alla jääb see väga üksikute magistriõppe õppekavade puhul. Samas laekus nädalavahetusel keskmiselt pool tuhat avaldust päevas ning konkurss kasvas kiiresti ka magistriõppe puhul. 

Sisseastumiseksamid Tallinna Ülikooli toimuvad 3.-11. juulini. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse magistriõppe puhul jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 12. juulil, bakalaureuseõppe puhul aga 12. juulil.

Ülikooli plaanib õppima võtta rohkem kui 2000 uut üliõpilast.

Lisainfo: Grete Mai Keert, Tallinna Ülikooli õppekorralduse spetsialist, gretemay@tlu.ee