Teated

Konverents võtab fookusesse tööturu üha kiireneva rahvusvahelistumise

Käesoleval neljapäeval, 3. oktoobril leiab Ülemiste City's aset konverents „Global Workplace is Here!“, mis toimub Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti, Mainor ASi ja Work in Estonia koostöös.

office

Viimaste aastatega on nii töö iseloom kui ka töökohad kiiresti rahvusvahelistunud ja mitmekesistunud.Üha rohkem ettevõtteid tegutseb riigipiiride üleselt ning ka spetsialistid on muutunud üha mobiilsemaks, otsides järjest rohkem rahvusvahelisi eneseteostusvõimalusi.

Nende arengutega kaasneb aga mitmeid väljakutseid. Konverentsil arutavad eksperdid, kuidas saaksid Eesti ettevõtted tulla paremini toime uue töömaailma ja rahvusvaheliste kollektiividega.

Konverentsi avasessioonis käsitleb Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) peaökonomist Zsoka Koczan rahvusvahelise tööjõu trende ja seda, kuidas need avaldavad mõju majandusele. Taastuvenergia valdkonna suurtegija Siemens Gamesa esindajad aga räägivad, kuidas juhtida aina mitmekesisemat ettevõtet.

Teine sessioon kaardistab ELi liikmesriikide avaliku- ja erasektori organisatsioonide praktikaid välistöötajate kaasamisel. Tallinna Ülikooli juures tegutseva Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti rändeekspert Ave Lauren tutvustab kohapeal uuringut, kuidas Euroopa riigid toetavad välistöötajate paremat integreerimist tööturule.

Laureni sõnul on kolm kõige levinumat takistust sisserändajate tööturule integreerimisel enamikus ELi riikides seotud tööalase kvalifikatsiooni ning oskuste hindamisega, diskrimineeriva käitumisega värbamisprotsessides ja ebapiisava keeleoskusega. Eestis on probleeme ka perearstiteenuse kättesaadavusega ning negatiivsete hoiakutega.

„Nende katsumustega toimetulekuks on pea kõik riigid viimastel aastatel võtnud kasutusele uusi tööturuintegratsiooni meetmeid, et kasvatada riigis elavate välismaalaste ja rahvusvähemuste osalust tööturul või muutuda atraktiivsemaks sihtkohaks välismaalastest tippspetsialistidele,“ tutvustab Lauren oma konverentsi ettekande sisu.

Lisaks räägivad OECD ja UNHCR headest tavadest välismaalaste kaasamisel Euroopa ettevõtete töötajaskonda. Läänemere piirkonna õppetunde jagab Work in Estonia & Talent Boost Finland.

Pärastlõunal jagunetakse kolme praktilisse töötuppa, mis keskenduvad välistöötajate värbamisele, nende tööellu sisenemisele ja sellele, kuidas toetada välistöötajate sulandumist ellu.

Konverents toimub Ülemiste City Öpiku konverentsikeskuses. Osavõtt on tasuta. Töökeel on inglise keel.

Kogu programmiga saab tutvuda siin.

Facebooki event

global%20workplace.jpg