Sisseastumine

Teatage õppima asumisest!

Täna avalikustas Tallinna Ülikool infosüsteemis SAIS bakalaureuseastmesse vastuvõetute nimekirjad. Magistri- ja doktoriõppe õppekohti on ülikool pakkunud jooksvalt pärast vastuvõtueksamite tulemuste selgumist.

Inimesed loengus

Õppekoha pakkumise saanutele paneb ülikool südamele, et õppetööle registreerutaks infosüsteemi SAIS kaudu kolme päeva jooksul.

„Tähtajaks registreerumata üliõpilaste vastu võtmise otsus tühistatakse ja vabanenud õppekohale võetakse vastu konkursiga välja jäänud kandidaadid pingerea alusel,“ lausus vastuvõtu peaspetsialist Merit Paist. „Neil on siis taas kolm päeva aega oma õppima tulek kinnitada.“

Kõik ülikooli õppima asuvad üliõpilased peavad sõlmima ka õppelepingu. Seda saab veebilehel www.tlu.ee/leping teha 24 tundi pärast õppima tuleku kinnitamist, kuid hiljemalt 18. augustil 2018. „Doktorandid enne immatrikuleerimist õppelepingut sõlmima ei pea,“ selgitas Paist.

Sel õppeaastal sai Tallinna Ülikooli avalduse esitada 39 bakalaureuseõppe, kuuele rakenduskõrghariduse ning 60 magistriõppe erialale. Eestist laekus üle 6700 avalduse, välisriikidest üle 900.

Lisainfo:

Merit Paist, TLÜ vastuvõtu peaspetsialist, tel. 6409 235,
e-post: merit.paist@tlu.ee