Digiblogi

Teadus 3 minutiga: Kadri Mettis

Konkursi "Teadus 3 minutiga" finaal on läbi, kuid uurime lähemalt Tallinna Ülikooli osalejate muljeid ning millega nad tegelevad. Vastab Kadri Mettis digitehnoloogiate instituudist.

Kadri Mettis

Milles teie uuring seisneb? 

Minu doktoritöö teema “Mobiilne õuesõpe hajutatud keskkonnas” on osa mobiilse õuesõppe töörühma tegevusest, kus uurime õpilaste iseseisva õppetegevuse toetamist õuesõppel. Nutitelefonil ja sellega kaasneval virtuaalsel maailmal on suur potentsiaal õpilaste teadmiste loomisel. Küll aga tuleb see potentsiaal oskuslikult ja teadlikult põimida õppetöösse. Nutiseadmete abil saame läbi viia mõõtmisi, suunata õpilasi liikuma kindlate asukohapunktide vahel õppides lugema kaarti ja orienteeruma, pääseda kiiresti ligi infole. Ühelt poolt aitab nutiseadmete põimimine õppetegevustesse suunata õpilasi ümbritsevat märkama ja uurima. Teiselt poolt võib tehnoloogiliste vahendite kasutamine tekitada nähtamatu barjääri ümbritseva ja õpilase vahele, kus õpilane peab teadlikult toime tulema virtuaalmaailma ahvatlustega ning opereerima kahe - virtuaalse ja reaalse - maailma vahel. Oma töös püüangi välja selgitada, kuidas sellist nutiseadmetega õuesõpet toetada, et see suunaks õppijat kahe maailma vahel opereerima ja aitaks luua uusi teadmisi ning seoseid. Praeguseks oleme paremad praktikad välja selgitanud ning uurinud nende efektiivsust teadmiste omandamiseks ka õpilastega. Järgmise sammuna töötame selle kallal, et muuta mobiilne õuesõpe rohkem iga individuaalse õpilase vajadusi toetavaks. 

 

Kas on protsessis ette tulnud ootamatuid tulemusi, muid üllatusi? Milliseid?

Ütleme nii, et mobiilne õuesõpe on alati üllatusi täis. Kunagi ei tea, kuidas otsustavad tehnilised vahendid käituda, milline on ilm või kuidas on õpilaste olek sellel päeval ja ajal. Selles mõttes on meie uuringute läbiviimisel alati palju üllatusi ja oleme valmis nende üllatustega tegelema. Samas oleme töö jooksul saanud ka üllatavaid tulemusi. Näiteks kui analüüsisime Avastusraja keskkonnas erinevaid radu, avastasime, et tihti ei kasutata ära nutiseadmete ega ka ümbritseva looduse potentsiaali. See on vastuolus mobiilse õuesõppe olemusega. Esialgu arvasime, et sellised aspektid on iseenesestmõistetavad ja mis neist ikka uurida, kuid tuleb välja, et päris nii need asjad siiski pole. Üllatavaks osutus ka veel see, et mobiilse õuesõppe käigus tekkinud seosed ja teadmised on püsivad. Tihtipeale arvatakse, et nutiseadmed tekitavad pigem ülekoormust ja õppimine on neid kasutades pigem takistatud, kuid kui hästi planeerida, siis on võimalik nutiseadmete abil õpilaste teadmiste ja seoste loomist rohkem toetada. 

 

Kuidas võib uuringust kasu saada tavaline inimene?

Mobiilset õuesõpet võivad kasutada kõik, et muuta oma õueskäigud põnevamaks. Mitmetes asukohapõhistes õuesõppe rakendustes on juba palju seiklus- ja õpperadu, mida võib igaüks läbi mängida. Lisaks saavad ka lapsevanemad seda kasutada, et oma lapsi rohkem õue liikuma ja maailma avastama saata. Loomulikult saavad sellest kõige rohkem kasu õpetajad, kes soovivad oma tundides kasutada uusi meetodeid ning arendada õpilaste digipädevusi. Praegusel ajal on see ka heaks viisiks, kuidas kaasata kodus õppivaid lapsi praktilisse loodusõppesse kooli tulemata.
 

Kuidas konkurss „Teadus 3 minutiga“ on kasulik olnud? Milliseid teadmisi see andis või millele tähelepanu pööras?

Konkurss on olnud väga arendav. See ei koosnenud vaid 3-minutilisest ettekandest, vaid sellele eelnes mitu põhjalikku koolitust. Nende koolituste käigus õpetati meid kirjutama ja rääkima oma tööst laiemale kuulajaskonnale. Lisaks olid meil esinemiskoolitused, kus filmiti meie esinemist ja pärast vaatasime salvestusi ning analüüsisime neid kõik koos. Ka saime võimaluse kirjutada oma tööst Novaatori portaali. Ja loomulikult seltskond, saime tuttavaks paljude põnevate kolleegidega teistest ülikoolidest. Tunnen, et see konkurss andis mulle palju uusi teadmisi ja kogemusi, mis tulevad ka edaspidises töös kasuks. 

 

Miks teaduse populariseerimine vajalik on?

Teaduse populariseerimine on vajalik selles pole küsimustki. Minu meelest on ülioluline, et teadustööst räägitakse rohkem, et inimesed teaksid, mida teadus ja teadlase elu endast kujutavad. Praegusel ajal on see vajadus veel eriti teravalt ühiskonnas välja tulnud. On palju inimesi, kellel puudub teaduse vastu usaldus. Lisaks on oluline muuta teadust populaarsemaks ka noorte seas. Siinkohal tuleks olla ettevaatlik, et millise ettekujutuse me neile teadusest tekitame. Teadus pole vaid välk ja pauk. Palju on selle juures ka tuima, rutiinset ning vahest isegi tüütut tööd. 

 

Millised on teie hobid ja tegevused väljaspool teadust? Millega veel tegelete?

Mul on mitmeid hobisid. Mulle meeldib iga paari aasta tagant õppida midagi uut ja vahest see uus ala poeb vaikselt hinge. Kõige pikemalt olen vist tegelenud rahvatantsuga, tantsin hetkel Keila naisrühmas Keikal. Sellel aastal alustasin kitarri õppimisega. Lisaks on mu suureks huviks jumestamine. Suvel ja pidude hooajal tegelen sellega rohkem. Muul ajal jääb selleks kahjuks vähe aega.