Teated

Tallinna Ülikool alustas digiõppe strateegia loomist

Sel nädalal tuli esimest korda kokku rakkerühm, mille eesmärgiks on töötada välja Tallinna Ülikooli digiõppe strateegia.

fotol oleval ekraanil ei ole uusi teavitusi

Esimese kohtumise eesmärk oli Ülikooli digiõppe probleemide kaardistamine ning rakkerühma tegevuskava, vastutuse ja ülesannete jagamine.

“Peaksime jõudma üldise arusaamani, et distantsõpe ei ole ainult kriisi lahendus,” ütles rakkerühma juht Mart Laanpere. Tema sõnul jääb koroona-distantsõppe kasutegur väikeseks, kui sellest ei õpita ja järeldusi ei tehta. Laanpere rõhutas, et digiõppega uuele tasandile liikumiseks tuleb kevadist õpet kindlasti analüüsida ja sealt edasi minna.
 
Rakkerühma juht toob välja, et strateegia väljatöötamiseks on just praegu soodne aeg. On selge, et e-õppe arendus on TLÜs kahjuks aeglustunud ja fookus on kadunud. Seda näitab tema sõnul aspekt, et viimane e-õppe arengukava lõppes 2013. aastal ning e-õppe maht ja tugiteenused pole alates sellest kasvanud.
 
„Strateegia väljatöötamisele aitab kaasa möödunud kevad – esmakordselt on suurel osal õppejõududest ja üliõpilastest tekkinud pikemaajalisem kogemus veebipõhise õppega,“ rääkis Laanpere. Ta lisab, et see tekitab suure tõenäosusega vajaduse ka koolituste ja uute tugiteenuste järele. Strateegia loomine on prioriteet, sest on näha, et ülikool tervikuna on tõsiselt huvitatud e-õppe arendusest ja valmis sellesse ka panustama.
 
Rakkerühma kuuluvad haridusteaduste instiuudi  andragoogika lektor Katrin Karu, haridusteaduste instituudi nooremteadur ja analüütik Janika Leoste, haridusteaduste instituudi õpetajahariduse arendusjuht Merlin Linde, IT osakonna juht Toomas Meister, õppekorralduse peaspetsialist Kairit Ojang, digitehnoloogiate instituudi õppejuht Hans Põldoja ja e-õppe keskuse haridustehnoloog Veronika Rogalevitš. Rühma juhib haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere

Strateegia koostamisel kaasatakse erinevaid sihtrühmi ning plaanitav valmimise kuupäev on 10. detsember.