Pressiteade

Meedia ja film õppetöösse!

10. ja 11. jaanuaril oodatakse õpetajaid Tallinna Ülikoolis ja Filmimuuseumis peetavale konverentsile „Film ja meedia õppetöös – raamist välja!“, mis aitab kujundada võimekust kasutada meediat õppetöös ning arendada õpilaste meedia-alast kirjaoskust aineteüleselt.

Õpilased ja film

„Nii meedia kasutamine kui ka selle n-ö lugemine on kirjaoskus, kus esialgu tuleb tähed ehk algtõed selgeks saada ja hiljem ridade vahelt lugema õppida, et mõista muu hulgas seda, kelle huvisid ja milliseid eesmärke see teenib,“ selgitab Tallinna Ülikooli BFM-i direktor Katrin Saks. „Ilma selleta pole võimalik ei ümbritsevast ega vist ka iseendast aru saada – elame ju ülemaailmses meediamaailmas.“
 

Konverentsi rõhuasetus on praktilisel kogemusel, mistõttu on Taani, Soome ja Inglismaa ekspertide sünkroontõlkega ettekanded läbi põimitud mitmekümne  eesti- või ingliskeelse töötoaga. Kätt saab proovida näiteks animatsiooni või mobiiltelefoniga õppematerjale luues, aga ka reklaami või filosoofia töötoas. Teisel päeval on avatud ka infonurk, kus õpetajad saavad vabalt kasutatavaid materjale näha ja proovida koos nende autoritega.

Eelkõige soovitakse õpetajale pakkuda võimalust näha ja õppida midagi väga praktilist, mida kas või järgmisel päeval klassiruumi kaasa võtta. Need meetodid ja materjalid sobivad igale vanusegrupile ning toovad kasu iga aine õpetajale.

Teine rõhuasetus on tekitada õpetajates valmisolek kaasata õppetöösse kriitiline mõtlemine, reflektsioon, loovus ja loomingulisus, meeskonnatöö, interdistsiplinaarne kirjaoskus – just seda kõike on liikuvate piltide maailma abil kõige lihtsam õpetada.

Konverentsiga alustab Tallinna Ülikool ka järjepideva õpetajahariduse 100. aastapäeva tähistamist.

Konverentsi programm täieneb!

Registreerimine avatud kuni 1.01.2019 või kuni kohtade täitumiseni.

Lisainfo: Ramona-Riin Dremljuga, projektijuht, ramona.dremljuga@tlu.ee,