Pikaajaline õpiränne

Viimase semestri magistrandid

Magistrandist tudeng, kes soovib oma viimasel õppesemestril minna lõputööd kirjutama välisülikooli, ei pea üle kandma ainepunkte TLÜ-sse. Magistriõppe üliõpilased, kes taotlevad välisõpingutele minekut nominaalse õppeaja viimaseks semestriks ega kavatse õppeaineid sooritada, esitavad kandideerimisel lõputöö juhendaja nõusoleku välisõpingutele siirdumise kohta

NB! Selle sama viimase semestri lõpuks peab tudeng TLÜ-s kaitsma oma magistritöö.
*** Õppimine ingliskeelsetel õppekavadel: samal ajal kui viimase semestri magistritudeng kirjutab välisülikoolis magistritööd, peab tudeng olema registreerunud TLÜ-s magistritöö või -eksami ainesse, siis ka selle semestri eest tuleb tasuda TLÜ-le semestritasu.

Kui oled TLÜ poolt välisõppesse lubatud ning hakkad esitama oma dokumente välisülikooli, siis on tähtis, et kinnitaksid enne ka välisülikooli kontaktisikuga üle selle, kas nemad aktsepteerivad seda, et võtad 0 ainet ja ainepunkti ning kirjutad vaid oma lõputööd. Kui kirjutad välisülikoolis oma lõputööd, siis märgi õppelepingusse "individual work"

Soovitus: vältimaks olukorda, kus välisülikool näiteks ei nõustu sellega, et viimase semestri magistrant ei võta vahetusõpingute jooksul ühtegi ainekursust, siis võiks tudeng siiski valida mõned välisülikooli õppeaineid ja märkida need ka õppelepingusse. Samal ajal olles teadlik, et TLÜ poolt on viimase semestri magistrandile võimaldatud see, et tudeng ei pea välisülikoolis võetuid aineid läbima ega neid aineid ja saadud ainepunkte hiljem TLÜ-sse tagasi tooma. 

NB! Viimase semestri magistrandi õpingud välisülikoolis saavad kesta kuni 30.04  või 30.11 (sõltuvalt sellest, mis semestril ülikool lõpetatakse) 

Doktorandid

Doktorandil ei ole samuti kohustust üle kanda TLÜ-sse  välisülikoolis võetuid aineid ja ainepunkte juhul, kui välisõppe perioodi jooksul sooritatud lõpu-/uurimustööga seotuid tegevusi arvestatakse doktorandi atesteerimisel TLÜ-s. 

NB! Kandideerimisel on vajalik doktoritöö juhendaja kirjalik nõusolek (lisatakse manusena online-kandideerimissüsteemi)!
 

Välja arvatud nimetatud vabastus välisülikooli ainete ja ainepunktide ülekandmisest Tallinna Ülikooli kehtivad viimase semestri magistrantidele ja doktorantidele samad osalemistingimused, kandideerimisnõuded ja stipendiumisummad, mis kõikidele teistelegi Erasmus+ programmi kandideerivatele tudengitele.

Doktorantide lühiajaline õpiränne

  • Doktorantide puhul ei ole virtuaalne osa kohustuslik, v.a juhul kui tegemist on partnerülikoolis korraldatava põimitud intensiivkursuse ehk BIP-iga.
  • Kui ülikool arvestab välisõpinguid atesteerimisel, ei ole vaja lühiajalises õpirändes sooritada 3 EAP mahus õppeaineid. 

Välja arvatud nimetatud vabastus lühiajalise õpirände virtuaalsest osast ning ainepunktide ülekandmisest Tallinna Ülikooli kehtivad doktorantidele samad osalemistingimused, kandideerimisnõuded ja stipendiumisummad, mis kõikidele teistelegi Erasmus+ programmi kandideerivatele tudengitele.