Viimase semestri magistrandid

Magistrandist tudeng, kes soovib oma viimasel õppesemestril minna lõputööd kirjutama välisülikooli, ei pea nüüdsest üle kandma ainepunkte TLÜ-sse. 

NB! Kandideerimisel peab olema nõusolek lõputöö juhendajalt (lisatakse manusena online-kandideerimissüsteemi)!
NB! Selle sama viimase semestri lõpuks peab tudeng TLÜ-s kaitsma oma magistritöö.
*** Õppimine ingliskeelsetel õppekavadel: samal ajal kui viimase semestri magistritudeng kirjutab välisülikoolis magistritööd, peab tudeng olema registreerunud TLÜ-s magistritöö või -eksami ainesse, siis ka selle semestri eest tuleb tasuda TLÜ-le semestritasu.

Kui valmistad ette oma kandideerimisavaldust online-süsteemis ja täidad seal esialgset Study Plan'i välisülikoolis võetavate ainetega, on kaks võimalust:

a) Kui siiski soovid võtta mõningaid välisülikooli kursuseid, siis kirjutad need Study Plan väljadele ja märgid avalduse lõpu check-list'is, et oled selle avalduse osa ära täitnud, sest muidu ei luba süsteem avaldust ära lõpetada ja ära saata.
b) Kui siiski arvad, et ei võta välisülikoolis üldse aineid ning vaid kirjutad oma lõputööd, siis jäta Study Plan'is see osa tühjaks. Ära unusta avalduse lõpus olevas check-list'is sellegipoolest kinnitada, et oled selle osa ära täitnud. 

Lõpuks: Kui oled TLÜ poolt väljavalitud ning hakkad esitama oma dokumente välisülikooli, siis on tähtis, et kinnitaksid enne ka välisülikooli kontaktisikuga üle selle, kas nemad aktsepteerivad seda, et võtad 0 ainet ja ainepunkti ning kirjutad vaid oma lõputööd. Kui kirjutad välisülikoolis oma lõputööd, siis märgi Study Plan'i A- tabelisse "individual work"

Soovitus: vältimaks olukorda, kus välisülikool näiteks ei nõustu sellega, et viimase semestri magistrant ei võta vahetusõpingute jooksul ühtegi ainekursust, siis võiks tudeng siiski valida mõned välisülikooli õppeaineid ja märkida need ka Learning Agreement'i. Samal ajal olles teadlik, et TLÜ poolt on viimase semestri magistrandile võimaldatud see, et tudeng ei pea välisülikoolis võetuid aineid läbima ega neid aineid ja saadud ainepunkte hiljem TLÜ-sse tagasi tooma. 

NB! Viimase semestri magistrandi õpingud välisülikoolis saavad kesta kuni 30.04  või 30.11 (sõltuvalt sellest, mis semestril ülikool lõpetatakse) 

Doktorandid

Doktorandil ei ole samuti kohustust üle kanda TLÜ-sse  välisülikoolis võetuid aineid ja ainepunkte juhul, kui välisõppe perioodi jooksul sooritatud lõpu-/uurimustööga seotuid tegevusi arvestatakse doktorandi atesteerimisel TLÜ-s. 

NB! Kandideerimisel on vajalik doktoritöö juhendaja kirjalik nõusolek (lisatakse manusena online-kandideerimissüsteemi)!

Kui valmistad ette oma kandideerimisavaldust online-süsteemis ja täidad seal oma esialgset Study Plan'i välismaal võetavate ainetega, on kaks võimalust:

a) Kui siiski soovid võtta mõned välisülikooli ainekursused, siis kirjutad need Study Plan väljadele ja märgid avalduse lõpu check-list'is, et oled nimetatud avalduse osa ära täitnud, sest muidu ei luba süsteem avaldust lõpetada ja ära saata.
b) Kui siiski arvad, et ei võta välisülikoolis üldse aineid ning soovid vaid uurimustööga tegeleda, siis jätad need Study Plan väljad tühjaks. Ära unusta avalduse lõpus olevas check-list'is sellegipoolest kinnitada, et oled selle osa ära täitnud, sest muidu ei luba süsteem avaldust lõpetada ja ära saata.

Välja arvatud nimetatud vabastus välisülikooli ainete ja ainepunktide ülekandmisest Tallinna Ülikooli kehtivad viimase semestri magistrantidele ja doktorantidele samad osalemistingimused ja kandideerimise nõuded, mis kõikidele teistelegi Erasmus+ programmi kandideerivatele tudengitele.