Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, kindlasti tuleb tutvuda erinevate partnerülikoolidega. Õppida saab väliskõrgkoolides, millega TLÜ on sõlminud üliõpilase erialal partnerluslepingu. Lepingute tingimuste kohta saab üliõpilane infot vastava lepingu sõlminud Tallinna Ülikooli akadeemilisest üksusest, Erasmuse akadeemilistelt koordinaatoritelt. Vaata ka "Kuhu minna?", kus on kirjas kõik programmis osalevad riigid.

Pikaajalistele välisõpingutele saab kandideerida kaks korda aastas akadeemilises kalendris väljakuulutatud ajal. Lühiajalisse õpirändesse on võimalik kandideerida aasta läbi, v.a juulis.
 

Kandideerimine pikaajalisse õpirändesse

Esmalt peab üliõpilane kandideerima Erasmus+ programmi Tallinna Ülikoolis ja pärast positiivset otsust on võimalik kandideerida välisülikooli. Pärast seda, kui välisõppe peaspetsialist on nomineerinud üliõpilase välisülikooli, tuleb esitada välisülikooli vahetusüliõpilaseks kandideerimise dokumendid. Lõpliku otsuse vahetusõpingutele lubamise kohta teeb väliskõrgkool.

Kandideerimine Tallinna Ülikoolis:

1. Enne kandideerimist võta kindlasti ühendust oma Erasmus+ koordinaatori ja õppenõustajaga ning uuri, kas sul on võimalik minna välismaale õppima!

2. Kandideerimine toimub läbi online-süsteemi. Kandideerida saab maksimaalselt kahte välisülikooli*. 
 

Online-avaldusele tuleb lisada:

 • keeleoskuse tõend** võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis, v.a juhul kui üliõpilane on nõutava keeletaseme tõendanud juba Tallinna Ülikooli vastuvõtmisel;
 • esialgne allkirjastatud õppeleping***, kus on loetletud välisõpingutega asendatavad õppeained ning välisülikoolis võetavad ained;
 • eesti- või ingliskeelne motivatsioonikiri, milles hinnatakse üliõpilase motivatsiooni, iseseisvust ja ettevõtlikust, kultuurilisi kompetentse, välisülikooli kohta info omamist, informeeritust õppekorraldusest ja majanduslikku ettevalmistust;

NB! Kui kandideerid oma õpingute esimesel semestril välisõppesse, siis tuleb lisada ka akadeemiline õiend viimase läbitud õppeastme tulemusega.

Märkused:
* Kui kandideeritakse erinevate programmide raames (Erasmus+ vahetusõpingud Euroopas, Erasmus+ vahetusõpingud väljaspool Euroopa Liitu või bilateraalsed lepingud), siis tuleb esitada kaks avaldust. 

**Keeleoskuse tõendina sobib esitada riigieksami keeletulemusi, mõnes keeltekoolis sooritatud keeletesti tulemus vms. Sobib ka õpingukaardi väljavõte, mis näitab vastava võõrkeele taset. Samuti võib kandideerimisel esitada tõendi, et olete vastava keele kursusele registreerunud – sellisel juhul lubatakse üliõpilane välisõppesse vaid juhul, kui keeletase õpingute alguseks on omandatud. Piisav keeleoskus on sätestatud korraldava väliskõrgkooliga sõlmitud inter-institutsionaalses lepingus. Rohkem infot selle kohta saab oma akadeemilise üksuse Erasmus+ koordinaatorilt.

*** Esialgse õppelepingu peavad (digi)allkirjastama tudeng ja TLÜ instituudi Erasmus+ koordinaatorPärast edukat kandideerimist on lisaks vaja koostada lõplik õppeleping

 

Abiks: Tutvu ka pikaajaliste välisõpingute checklist'iga.

Kandideerimine lühiajalisse õpirändesse

Kandideerimine toimub läbi online-süsteemi Solemove. Kandideerimisavaldus tuleb esitada kaks kuud enne välisõpingute toimumist. Kandideerimise dokumente võetakse vastu jooksvalt, v.a juulis. 

Avaldusele tuleb lisada:  

 1. eesti- või ingliskeelne motivatsioonikiri;
 2. oma õppekava kuraatori kirjalik nõusolek välisõpingutel osalemise kohta koos kinnitusega, et positiivset sooritust arvestatakse TLÜ õppekava täitmisel;
 3. keeleoskuse tõend* võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis, v.a juhul kui üliõpilane on nõutava keeletaseme tõendanud juba Tallinna Ülikooli vastuvõtmisel; 
 4. akadeemilne õiend viimase läbitud õppeastme tulemustega, kui oled magistri esimese semestri tudeng;
 5. BIP korral kursust korraldava ülikooli esialgne kinnitus selle toimumise kohta (v.a juhul, kui tegemist on akadeemilise üksuse korraldatava, konkreetsele erialale suunatud konkursiga), mis sisaldab andmeid BIP nime, korraldava ülikooli, toimumisaja ja koha, mahu ning füüsilise ja virtuaalse osa kestuse kohta.

*Keeleoskuse tõendina sobib esitada riigieksami keeletulemusi, mõnes keeltekoolis sooritatud keeletesti tulemus vms. Sobib ka õpingukaardi väljavõte, mis näitab vastava võõrkeele taset. Samuti võib kandideerimisel esitada tõendi, et olete vastava keele kursusele registreerunud – sellisel juhul lubatakse üliõpilane välisõppesse vaid juhul, kui keeletase õpingute alguseks on omandatud. Piisav keeleoskus on sätestatud korraldava väliskõrgkooliga sõlmitud inter-institutsionaalses lepingus. Rohkem infot selle kohta saaboma akadeemilise üksuse Erasmus+ koordinaatorilt.

Kandideerimise meelespea

 • Arvesta, et Covid-19 pandeemiast tulenevalt võivad muutuda jooksvalt ka riikidesse sisenemise piirangud ja ülikoolid võivad üle minna distantsõppele. 
 • Enne kandideerimist uuri huvipakkuva kõrgkooli kodulehte ning tutvu pakutavate kursustega.
 • Pane tähele, et alati ei ühti partnerülikoolide semestrid TLÜ akadeemilise kalendriga.
 • Ära unusta oma välisõpingute planeerimist oma õppekavasse.
 • Jälgi kandideerimistähtaegasid ning ära jäta kandideerimist viimasele hetkele. 

Juhised kandideerimissüsteemi Solemove kasutamiseks

 

Vaata SoleMove'ist, millistesse partnerülikoolidesse saad kandideerida. Vali menüüst oma üksus (home unit) või eriala (programme) ning kasuta laiendatud otsingut, et otsida EU õppevaldkonna koodi järgi (see on oluline!). Õppevaldkondade koodid leiad siit. Kui sa ei tea millist koodi valida, võta palun ühendust välisõppe peaspetsialistiga (erasmus@tlu.ee). Nüüd näed partnerülikoole, kuhu on võimalik kandideerida. Võta ühendust oma üksuse Erasmuse koordinaatoriga, veendumaks, et partnerülikool sobib sulle!

1. Kandideerimiseks mine SoleMove'ivali menüüst Tallinna Ülikool ja logi sisse oma TLÜ kasutaja ja parooliga.

Tutvu vajadusel SoleMove'is avalduse loomise ja esitamise  juhendigaSoleMove manual.

2. Kui oled sisseloginud, vali vasakult menüüst õpirände jaoks "application form for outgoing student mobility". Vali "new", et koostada avaldus.

3. Mobiilsuse tüübiks vali "study" ning vali õige kandideerimisperiood ja programm ning salvesta.

4. Täida isikuandmed ja salvesta.

NB: 
Personal identity number - isikukood 
Departmental coordinator - sinu akadeemilise üksuse Erasmus+ koordinaator, kontaktid leiad siit
Institutional coordinator - Nele Dobrõš

5. Vali oma esimene ja teine eelistus (juhul kui see sul on) ja salvesta.

6. Lisa informatsioon oma praeguste õpingute kohta TLÜ-s ja salvesta.

7. Lisa nõutud dokumendid (enclosures) ja salvesta.

8. Kontrolli, et kõik vajalik informatsioon on olemas ja saada avaldus ülevaatamiseks. NB! Pärast avalduse esitamist oma avaldust enam muuta ei saa!

Sinu avaldus vaadatakse üle ja pärast kandideerimise lõppu teavitatakse sind tulemustest. 

Kui kandideerimissüsteemi kasutamisel tekib küsimusi, saada need aadressile erasmus@tlu.ee