Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, kindlasti tuleb tutvuda erinevate Erasmus partnerülikoolidega. Õppida saab väliskõrgkoolides, millega TLÜ on sõlminud üliõpilase erialal Erasmus lepingu. Lepingute tingimuste kohta saab üliõpilane infot vastava lepingu sõlminud Tallinna Ülikooli akadeemilisest üksusest, Erasmuse akadeemilistelt koordinaatoritelt. Vaata ka "Kuhu minna?", kus on kirjas kõik TLÜ Erasmuse partnerülikoolid. Esmalt peab üliõpilane kandideerima Erasmus+ programmi Tallinna Ülikoolis ja pärast positiivset otsust saab esitada dokumendid väliskõrgkooli.

1. Kandideerimine toimub läbi online-süsteemi. Kandideerida saab maksimaalselt kahte välisülikooli*. 

Online-avaldusele tuleb lisada:

 • õpingukaardi väljavõte (kinnitatud ja koos keskmise hindega, väljastab TLÜ akadeemiline üksus) või eelmise õppeastme akadeemiline õiend esimese õppeaasta magistrantide puhul
 • keeleoskuse tõend** (tõend selle võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö)
 • NB! Motivatsioonikiri (kirjutatakse valmis online-süsteemis)

Märkused:
* Kandideerimisel saab tudeng valida kaks välisülikooli eelistust, küll aga esitatakse siiski üks online-avaldus.

**Keeleoskuse tõendina sobib esitada riigieksami keeletulemusi, võõrkeele õppejõu vabas vormis kinnitus, mõnes keeltekoolis sooritatud keeletesti tulemus vms. Sobib ka õpingukaardi väljavõte, mis näitab vastava võõrkeele taset.

2. Üliõpilasega, kes on nõutud tähtajaks esitanud kandideerimisavalduse ning kõik vajalikud dokumendid, korraldatakse vestlus.

Vestluse eesmärgiks on välja selgitada üliõpilase motivatsioon välisõppesse siirdumiseks ning selgitada õppekorralduslikke küsimusi. Vestlusel hinnatakse üliõpilase akadeemilist pädevust ning üldpädevusi (keeleline pädevus, iseseisvus ja ettevõtlikkus, kultuuriline pädevus).

Juhend online-avalduse esitamise süsteemi kasutamiseks:

 1. Loo endale süsteemi kasutajakonto valides sisse logimise juures sign up või paremal online application – start here.
 2. Kirjuta kindlasti üles oma applicant code – sellega saad süsteemi sisse logida järgmistel kordadel ning oma avalduse olekut vaadata.
 3. Alusta avalduse täitmist valides enda jaoks sobiv mobiilsus. Esiteks limiteeri oma valik akadeemilise üksuse ja õppeastme järgi. Kontrolli, et valid nimekirjast õige ülikooli, õppeastme ning et tegemist oleks sinu akadeemilise üksuse lepinguga. Klikkides apply now nupul palun vaata, et oled valinud õppeperioodi, millal soovid välismaal olla (sügissemester, kevadsemester või terve õppeaasta).
 4. Alusta avalduse täitmist ülevalt menüüst valides Profile.
 5. Home university – kui sa ei tea oma õppekava nimetust inglise keeles, võid selle kirjutada eesti keeles. GPA tähendab kaalutud keskmist hinnet.
 6. Languages – tõenda oma õppekeele oskust.
 7. Documents – lae üles õpingukaardi väljavõte ja keeletõendi skaneering. Kui Tallinna Ülikoolis läbitud keelekursus kajastub õpingukaardi väljavõttel, siis eraldi dokumenti üles laadima ei pea. Peale faili valimist, kliki upload new file.  
 8. Motivation – kirjuta motivatsioonikiri järgides suunavaid küsimusi. Motivatsioonikirja võib kirjutada eesti või inglise keeles.
 9. Other – kui sul on mõni eriavajadus, millest pead oluliseks Erasmus programmi koordinaatoreid teavitada, pane see kirja. Samuti on kohustuslik panna kirja pangakonto andmed, kuhu soovitakse saada programmis osalemise korral stipendiumi.
 10. Checklist – siit saad kontrollida, kas sul on kõik oluline tehtud. Kui oled õpingukaardi väljavõtte ja keeletõendi süsteemi lisanud, siis kliki needs attention ja muuda ülesannete olek.
 11. Priorities – vali uuesti priorities rubriik ja kliki create a study plan. Siin pane kirja esialgne valik ainetest, mis sa välisülikoolis õppida soovid. Välisülikoolides pakutavaid ainekursuseid tuleb otsida nende kodulehtedelt. Siinne õppeplaan on väga esialgne kava, mis kindlasti võib muutuda, aga õppeplaani eesmärgiks on näidata oma akadeemilise üksusele, missugused akadeemilised huvid sul välismaal õppides on.
 12. Checklist – muuda study plan tehtuks ja vajuta submit application. Kui sul jäi mõni väli kogemata täitmata, ei luba süsteem avaldust esitada, vaid teeb selle rubriigi punaseks. Täida puuduolevad väljad ja esita avaldus uuesti.
 13. Avaldust saad muuta kogu kandideerimisperioodi vältel. Kui avad avalduse uuesti, siis tuleb see jälle uuesti esitada. Lõpuks peab avaldus oled submitted või re-submitted olekus.

Kui süsteemi kasutamisel tekib küsimusi, saada need aadressile erasmus@tlu.ee