Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, kindlasti tuleb tutvuda erinevate Erasmus partnerülikoolidega. Õppida saab väliskõrgkoolides, millega TLÜ on sõlminud üliõpilase erialal Erasmus lepingu. Lepingute tingimuste kohta saab üliõpilane infot vastava lepingu sõlminud Tallinna Ülikooli akadeemilisest üksusest, Erasmuse akadeemilistelt koordinaatoritelt. Vaata ka "Kuhu minna?", kus on kirjas kõik TLÜ Erasmuse partnerülikoolid. Esmalt peab üliõpilane kandideerima Erasmus+ programmi Tallinna Ülikoolis ja pärast positiivset otsust saab esitada dokumendid väliskõrgkooli.

Enne kandideerimist võta kindlasti ühendust oma Erasmus+ koordinaatoriga (v.a BFMi üliõpilased, juhend leitav siit) ning uuri, kas sul on võimalik minna välismaale õppima!

1. Kandideerimine toimub läbi online-süsteemi. Kandideerida saab maksimaalselt kahte välisülikooli*. 
 

Online-avaldusele tuleb lisada:

 • keeleoskuse tõend** (tõend selle võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö);
 • esialgne allkirjastatud õppeleping***, kus on loetletud välisõpingutega asendatavad õppeained

Esialgse õppelepingu vorm

Esialgse õppelepingu vorm BFM;

 • NB! Motivatsioonikiri (kirjutatakse valmis online-süsteemis). Motivatsioonikirjas hinnatakse üliõpilase motivatsiooni, iseseisvust ja ettevõtlikust, kultuurilisi kompetentse, välisülikooli kohta info omamist, informeeritust õppekorraldusest ja majanduslikku ettevalmistust.

Märkused:
* Kandideerimisel saab tudeng valida kaks välisülikooli eelistust, küll aga esitatakse siiski üks online-avaldus.

**Keeleoskuse tõendina sobib esitada riigieksami keeletulemusi, mõnes keeltekoolis sooritatud keeletesti tulemus vms. Sobib ka õpingukaardi väljavõte, mis näitab vastava võõrkeele taset. Samuti võib kandideerimisel esitada tõendi, et olete vastava keele kursusele registreerunud - sellisel juhul lubatakse üliõpilane välisõppesse vaid juhul kui keeletase õpingute alguseks on omandatud.

*** Esialgse õppelepingu peavad allkirjastama tudeng ja TLÜ instituudi Erasmus koordinaator (osade instituutide puhul peab tudeng küsima lisaks allkirja ka oma õppekava kuraatorilt).

Abiks esialgse õppelepingu täitmisel: 

Tudengi andmed

Study cycle - märkida BA, MA või PhD

Before the Mobility - kokkulepped ainekursuste ja välisõppe kestuse kohta

Tabel A. Siia tuleb kirja panna need ained, mida plaanitakse välisülikoolis võtta

Tabel B. Siia tuleb kirja panna need Tallinna Ülikooli ained, mis plaanitakse asendada välisülikoolis võetavate ainetega.
NB! Ülejäänud välisülikoolis õpitavate ainekursuste mahus, mida ei kanta üle konkreetsete ainekursuste asendamiseks oma õppekavas, tuleb Tabelisse B kirjutada "Free elective subjects".

NB! Mõlemad tabelid tuleb hoolikalt läbi arutada oma instituudi õppekava kuraatoriga veendumaks, et välisülikoolis õpitavaid aineid arvestatakse hiljem tudengi õppekava täitmise osana Tallinna Ülikoolis.

Component code - ainekursuse kood
Component title - ainekursuse nimetus 

Commitment. Esialgsele õppelepingule on vaja (1) tudengi enda ning  (2) TLÜ instituudi Erasmus koordinaatori (osade instituutide puhul peab tudeng küsima lisaks allkirja ka oma õppekava kuraatorilt) allkirja. Pärast edukat kandideerimist on lisaks vaja koostada e-õppeleping ehk OLAmille link saadetakse e-posti aadressile. 
 

2. Välisõppe peaspetsialist teavitab stipendiumi määramisest läbi kandideerimissüsteemi. Juhul kui stipendiumeid on vähem kui kandideerijaid, võtab Erasmus+ koordinaator üliõpilasega ühendust  ja kutsub vestlusele. Vestluse tulemusest ja stipendiumi määramisest teavitatakse tudengit läbi kandideerimisüsteemi. 

Juhend online-avalduse esitamise süsteemi kasutamiseks:

 1. Loo endale süsteemi kasutajakonto valides sisse logimise juures sign up või paremal online application – start here.
 2. Kirjuta kindlasti üles oma applicant code – sellega saad süsteemi sisse logida järgmistel kordadel ning oma avalduse olekut vaadata.
 3. Alusta avalduse täitmist valides enda jaoks sobiv mobiilsus. Esiteks limiteeri oma valik akadeemilise üksuse ja õppeastme järgi. Kontrolli, et valid nimekirjast õige ülikooli, õppeastme ning et tegemist oleks sinu akadeemilise üksuse lepinguga. Klikkides apply now nupul palun vaata, et oled valinud õppeperioodi, millal soovid välismaal olla (sügissemester, kevadsemester või terve õppeaasta).
 4. Alusta avalduse täitmist ülevalt menüüst valides Profile.
 5. Home university – kui sa ei tea oma õppekava nimetust inglise keeles, võid selle kirjutada eesti keeles. GPA tähendab kaalutud keskmist hinnet.
 6. Languages – tõenda oma õppekeele oskust.
 7. Documents – lae üles keeletõendi skaneering ja õppeleping. Kui Tallinna Ülikoolis läbitud keelekursus kajastub õpingukaardi väljavõttel, siis eraldi keeletõendit üles laadima ei pea. Peale faili valimist, kliki upload new file.  
 8. Motivation – kirjuta motivatsioonikiri järgides suunavaid küsimusi. Motivatsioonikirja võib kirjutada eesti või inglise keeles.
 9. Other – kui sul on mõni eriavajadus, millest pead oluliseks Erasmus programmi koordinaatoreid teavitada, pane see kirja. Samuti on kohustuslik panna kirja pangakonto andmed, kuhu soovitakse saada programmis osalemise korral stipendiumi.
 10. Checklist – siit saad kontrollida, kas sul on kõik oluline tehtud. Kui oled keeletõendi ja õppelepingu süsteemi lisanud, siis kliki needs attention ja muuda ülesannete olek.
 11. Priorities – vali uuesti priorities rubriik ja kliki create a study plan. Siin pane kirja esialgne valik ainetest, mis sa välisülikoolis õppida soovid. Välisülikoolides pakutavaid ainekursuseid tuleb otsida nende kodulehtedelt. Siinne õppeplaan on väga esialgne kava, mis kindlasti võib muutuda, aga õppeplaani eesmärgiks on näidata oma akadeemilise üksusele, missugused akadeemilised huvid sul välismaal õppides on.
 12. Checklist – muuda study plan tehtuks ja vajuta submit application. Kui sul jäi mõni väli kogemata täitmata, ei luba süsteem avaldust esitada, vaid teeb selle rubriigi punaseks. Täida puuduolevad väljad ja esita avaldus uuesti.
 13. Avaldust saad muuta kogu kandideerimisperioodi vältel. Kui avad avalduse uuesti, siis tuleb see jälle uuesti esitada. Lõpuks peab avaldus oled submitted või re-submitted olekus.

Kui süsteemi kasutamisel tekib küsimusi, saada need aadressile erasmus@tlu.ee