Õpingud

Kandideeri Välisministeeriumisse praktikale!

Välisministeeriumi juriidilises osakonnas on võimalik praktika sooritada õigusteaduse magistrandil, kes tunneb huvi rahvusvahelise õiguse või EL õiguse vastu.

Tüdruk raamatukogus
Õpikeskus
Hea tudeng!
    
Välisministeeriumi juriidilises osakonnas on võimalik praktika sooritada õigusteaduse magistrandil, kes:
    
 tunneb huvi rahvusvahelise õiguse või EL õiguse vastu
 valdab eesti keelt ja inglise keelt vähemalt kesktasemel
 tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme Windowsi keskkonnas
 kellel on kõrgharidus omandamisel
      
Suvisel perioodil praktiseerimiseks tuleb esitada avaldus ja vajalikud dokumendid ministeeriumi personaliosakonda 12. aprilliks. Arvestades ministeeriumi võimalusi ja üliõpilase eelistusi ning profiili, valitakse välja
sobivad kandidaadid, kellega võetakse ühendust hiljemalt ühe kuu jooksul peale nimetatud tähtaega.
Praktika Välisministeeriumis on tasustamata.
   
Praktikakoha taotlemiseks tuleb üliõpilasel saata e-kiri aadressile praktika@mfa.ee koos alljärgnevate dokumentidega:
1. kandideerimise ankeet (Word formaadis või Open Office formaadis; leitav ka kodulehel http://vm.ee/et/praktika)
2. kaaskiri
          
Kaaskirja märkida:
1. soovitav praktika kestvus, praktiseerimise ajavahemik (milliste kuude jooksul) ja  praktika alguskuupäev
2. põhjendus, miks soovitakse praktika läbi viia just välisministeeriumi juriidilises osakonnas