Teadus

TECHNEQUALITY võtab vaatluse alla tehnoloogiliste uuenduste sotsiaalse mõju

Möödunud kuu lõpus kogunes Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Itaalias, Firenzes Horisont 2020 programmi projekti „Tehnoloogiline ebavõrdsus – mõtestades tehnoloogiliste uuenduste ja sotsiaalse ebavõrdsuse seoseid“ (TECHNEQUALITY) konsortsium, et ühiselt lükata hoog sisse kolmeaastasele projektile.

Sotsialiseerumine

Kaheksa partneri seas annab oma panuse samuti TLÜ Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus. Projekti fookuses on tehnoloogiliste uuenduste laiem sotsiaalne mõju. Enamik selle teema teaduslikust kirjandusest keskendub küsimusele, kas automatiseerimine loob või kaotab töökohti.

Projekt TECHNEQUALITY püüab ka sellele küsimusele sisukamat vastust anda ning avardab senist teadustöö horisonti keskendudes tehnoloogilise arengu laiemale sotsiaalsele mõjule. On tõenäoline, et tulevikus muutuvad need oskused, mis tagavad edu tööturul ja toimetuleku ühiskonnas. Arvatavasti muutuvad tehnoloogiliste uuenduste käigus ka tegurid, mis sotsiaalset mobiilsust ennustavad. Seni puudub arusaamine neist võimalikest mõjudest ning seetõttu on ka ebaselge, milline oleks riikide õige reaktsioon innovatsiooniga kaasnevatele muutustele. Siin loodab projekti meeskond oma panuse anda.

Projekti koduleht on koostamisel, aga seni saab täpsemalt TECHNEQUALITY kohta lugeda siit.