ÜTI suvine vastuvõtt on edukas

Naeratavad tudengid

Ühiskonnateaduste instituut võttis 2019/20 õppeaastaks vastu üliõpilasi 21 õppekavale. Neist kaheksa olid bakalaureuseõppe omad (viis eesti- ja kolm ingliskeelset). Magistriõppe kavasid oli üheksa (seitse eesti- ja kaks ingliskeelset). Viimaks, PhD õppekavasid oli neli.

Eestikeelses õppes oli ÜTI-le eraldatud riikliku koolitustellimusega kohti kokku 263 ( BA - 143, MA - 115 ja PhD - 5). Suurim konkurss BA astmel oli haldus- ja ärikorralduse õppekavale, kus oli ühe koha peale 15,6 avaldust. MA astme populaarseim oli sotsiaalpedagoogika- ja lastekaitse (3,6 avaldust ühele kohale) ja PhD astmel riigi- ja poliitikateaduste kava (17).

Eelmise aastaga võrreldes on huvi riigi- ja poliitikateaduste doktoriõppe vastu kasvanud pea kaks korda (eelmisel aastal oli kahele kohale üheksa kandidaati ja sel aastal ühele kohale 17). Sotsioloogia doktoriõppe huvi on samuti kasvanud (2018 laekus kahele kohale viis avaldust ja tänavu ühele kohale üheksa). Esmakordselt viimaste aastate jooksul täitusid kõikide eestikeelsete MA kavade vastuvõtud 100%. Eriti meeldiv üllatus oli huvi sotsioloogia MA kava vastu, kus õnnestus väljakuulutatud kohtade arv täita. Seda ei ole juhtunud juba mitu aastat. Lisavastuvõtul kandideeris ühele kohale lausa üheksa inimest.

Augusti lõpu seisuga on ÜTI ingliskeelsetele õppekavadele õppima tuleku kinnitanud 217 üliõpilaskandidaati (64 kandidaati enam kui eelmisel aastal). Suurim huvi on poliitika ja valitsemise BA õppekava vastu: õppima tulekust on teatanud 64 vastuvõetut. Kuna paljud ingliskeelsete kavade üliõpilaskandidaadid vajavad Eestisse tulekuks viisat, siis selgub lõplik välisüliõpilaste arv septembri keskpaigaks.

Loodame, et edukale vastuvõtule järgneb ka tulemusrikas õppeaasta.