Filmi- ja meediablogi

Mis on Eurocampus ja mis peitub lühendi EMICC taga?

Vestleme kultuuridevahelise kommunikatsiooni professori ja EMICC´i tegevdirektori Anastassia Zabrodskajaga.

group photo

Veidi aega tagasi ilmus uudis, et TLÜ BFMist saab sõlmpunkt kultuuridevahelise kommunikatsiooni semestri jaoks. Kas saaksid sellest sisukamalt rääkida?

Pean alustama aastast 2013, kui kommunikatsioonijuhtimise õppekava tolleaegne juht kommunikatsioonijuhtimise professor Kaja Tampere ja tolleaegne Kommunikatsiooni instituudi direktor Tiina Hiob alustasid koosööd European Masters in Intercultural Communication (EMICC) võrgustikuga. Teadaolevalt avati kommunikatsioonijuhtimise ingliskeelne magistrikava aastal 2013...

EMICC on õppe- ja teadustöö võrgustik, mille sisuks on iga-aastane Eurocampus ehk neljakuuline intensiivne programm, kus õpetavad koostöövõrgustiku erinevatest rahvusvahelistest ülikoolidest pärit professorid

Õnnitlen! Su kureeritud õppekava saab tänavu kümne aastaseks.

Jah, tõesti see on nii, suur aitäh! Ja selle üks põhiosi oli algusest peale seotud kultuuridevahelise kommunikatsiooni valdkonnaga. Seetõttu algatati koostööd EMICC´iga. Mind kaasati aastal 2014. Oli nii, et töötasin hoopis eesti keele kui teise keele professorina ja samal ajal õpetasin kultuuridevahelist kommunikatsiooni tulevastele eesti keele kui teise keele õpetajatele. Mu tolleaegne direktor professor Piret Viires viis mu kokku Tiina Hiobiga, kes tegi ahvatleva ettepaneku, millest ma mitte ainult loobuda ei suutnud, vaid mis muutis kogu mu elu õppejõu ja teadlasena. Ma läksin tema instituuti üle ja alustasin kultuuridevahelise kommunikatsiooni kursuste õpetamise ja kommunikatsioonijuhtimise õppekava kureerimisega. Lisaks hakkasin õpetama Eurocampuses ja sain tuttavaks EMICC´i tolleaegse tegevdirektori professor Peter Praxmareriga (USI Università della Svizzera Italiana, Lugano, Šveits), kes on mind tugevalt mõjutanud akadeemiliselt, professionaalselt ja inimlikult.

(Intervjuud illustreerib Peter Praxmareri ja Anastassia Zabrodskaja pilt, mis oli tehtud professor Peter Praxmareri sissejuhatava visiidi ajal TLÜ BFMi 16. oktoobril 2015)

Palun räägi EMICC´ist ja Eurocampusest lähemalt.

Need on mu arust parimad haridusalased ettevõtmised, mida Euroopa Liit on seni suutnud luua ja toetada hõlbustamaks mõlema jätkusuutlikkust nüüdseks juba 21 aasta jooksul. Alustan aga sellest, et EMICC on õppe- ja teadustöö võrgustik, mille sisuks on iga-aastane Eurocampus ehk neljakuuline intensiivne programm, kus õpetavad koostöövõrgustiku erinevatest rahvusvahelistest ülikoolidest pärit professorid. Igast partnerülikoolist võib osa võtta kuni viis üliõpilast. Mu esimene Eurocampus oli Pariisis, siis kui selle võõrustas Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco). Ma olin hämmingus sellest, kui entusiastlikult ja pühendunult õppejõud selles osalevad. Selgus, et õpetama minnakse Erasmus+ õppejõudude vahetuse abil ning enne iga Eurocampust toimub kindlasti seda ettevalmistav koosolek, kus pannakse õppekava kokku. Esimene Eurocampuse semester toimus Jyväskylä ülikoolis 2002. aastal. Pandeemia tõttu jäi 21 aasta jooksul vahele vaid 2020. aasta sügis. Nii elujõulise programmi taga on kindlasti oma ala professionaalid. Eurocampuse loojad on professor Liisa Salo-Lee (kes oli tollal kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor Jyväskylä Ülikoolis), professor Marie-Thérèse Claes ja professor Bernd Müller-Jacquier. Mul on äärmiselt hea meel, et professor Marie-Thérèse Claes (Vienna University of Economics and Business) osaleb Eurocampuse semestril Tallinnaski!

Kas Eurocampus 2023 on BFMi jaoks esimene koostöö?

Ei-ei, ja siin pean jälle pilgu ajalukku heitma. Kui käisin õpetamas Inalcos, siis kohe 2015. aasta Eurocampust ettevalmistaval koosolekul Cambridge’is pakkusin välja, et aastal 2016 võib BFM Eurocampust vastu võtta. Seejuures pean lisama, et meie tolleaegne rektor professor Tiit Land ja meie tolleaegne direktor Katrin Saks olid antud idee tulised toetajad. Nii toimuski Eurocampus 2016 TLÜ BFMis. Pean välja tooma, et õppenõustaja ja -spetsialist Kea Kiviraijuja oli mu suur abiline. Seega on käesolevaks aastaks kavandatud Eurocampuse semester BFMi jaoks juba teine.

Mis on muutunud võrreldes Eurocampusega, mis leidis Tallinnas aset 2016. aastal?

Partnerülikoole on tänase seisuga kokku kümme: lisaks Tallinna Ülikoolile osalevad Universität Bayreuth (Bayreuth, Saksamaa), Anglia Ruskin University (Cambridge, Suurbritannia), University of Jyväskylä (Jyväskylä, Soome), Universidade Aberta (Lissabon ja Coimbra, Portugal), Università della Svizzera italiana (Lugano, Šveits), Institut national des langues et civilisations orientales (Pariis, Prantsusmaa), Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Urbino, Itaalia), Utrecht University (Utrecht, Madalmaad) ja University of Warsaw (Varssavi, Poola). Aga kõige olulisem muutus mu jaoks on see, et professor Jolanta Drzewiecka (Università della Svizzera italiana, Lugano, Šveits) on pakkunud mu kandidatuuri EMICC´i tegevdirektoriks ja kõik kolleegid on sellega nõusse jäänud. Ma olen südamest tänulik Lugano kolleegidele, kes on vedanud EMICC´i võrgustikku enne mind.

Mida see tähendab, et oled EMICC´i tegevdirektor?

Sisuliselt on see nagu õppekava kureerimine, ainult et õppekava on jagatud kümne Euroopa ülikooli vahel. Seega olen mitte ainult ühe Eurocampuse semestri läbiviija siin Tallinnas, vaid hoolitsen ka selle eest, et Eurocampuse semester toimuks edasi Urbinos (2024), Pariisis (2025) ja Varssavis (2026). EMICC´i tegevdirektor vastutab kogu programmi pedagoogilis-didaktilise kvaliteedi eest ning õppe- ja teadusvõrgustiku toimimise eest. Kindlasti peab see olema kultuuridevahelise kommunikatsiooni valdkonna ekspert.

See tundub olevat vastutusrikas amet.

Jah, Sul on õigus. Loomulikult on see suur au nii minu jaoks, aga ka teatud tunnustus meie Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudile ja mu kureeritud kommunikatsioonijuhtimise õppekavale tervikuna. See tähendab, et kogu see töö, mida oleme kõik koos alates aastast 2013 teinud, on pälvinud laia rahvusvahelist tunnustust.

Mis ettevalmistused on juba toimunud selleks, et Eurocampus 2023 Tallinnas toimuks?

Kõigepealt tegi meie Erasmus+ koordinaator Birgit Rosenberg suure töö lepingute korrastamisega ära. Õppenõustaja ja -spetsialist Crisely Apri on mind juba kõvasti aidanud kursuste ettevalmistamise tehnilise poole pealt. Haridustehnoloog Veronika Rogalevitš tegi meile Eurocampust ettevalmistval koosolekul nii põhjaliku ettekande MOODLE´ist. Muuseas olid kõik professorid vaimustuses võimalustest, mida meie e-Eesti suudab pakkuda just e-hariduslikus vaatevinklis.

Lõpetuseks sooviksin ka lisada, et olen siiralt tänulik kogu toetuse eest, mida on seni osutanud meediasuuna juht meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar ja meie instituudi direktor Birgit Vilgats.

Rohkem infot EMICCi ja Eurocampuse kohta
Sellel lingile on kogutud kogu ajalugu, sealhulgas blogipostitused Cambridge’i, Urbino, Coimbra ja Utrechti Eurocampuses osalenud TLÜ BFMi kommunikatsioonijuhtimise magistrantidelt.