Filmi- ja meediablogi

Kultuuridevahelise telekollaboratsiooni edendamine kultuuridevahelise suhtluse kursuste raames

Et vältida stsenaariumi, kus kultuuridevahelise suhtluse loengutes keskendutakse ainult kultuuridevahelise pädevuse teoreetiliste teadmiste vahendamisele, andmata üliõpilastele reaalseid võimalusi õpitud oskuste praktiseerimiseks, korraldasime koos professor Sara Kimiga (Louisiana Ülikool Monroes, USA) veebipõhise telekollaboratsiooni. Kultuuridevaheline telekollaboratsioon on muutunud tänapäeva üleilmastunud haridussüsteemis keskseks käsitlusviisiks.

Telecollaboration cover photo

Tallinna Ülikooli ja Louisiana Ülikooli Monroes vaheline telekollaboratsioon on edukalt toimunud juba kolmandat sügissemestrit järjest. Avaldame siirast tänu programmile Erasmus+ õppejõuvahetuse toetamise eest. Otsekohtumised hõlbustavad põhjalikke arutelusid meie kultuuridevaheliste pedagoogiliste meetodite üle, et analüüsida telekollaboratsiooni kultuuridevahelise kommunikatsiooni tundides. Nende arutelude eesmärk on anda osalejatele praktiline kultuuridevaheline suhtluskogemus. Lisaks vahendame mõtteid ka teoreetiliste suundade kohta.

See telekollaboratsiooniprojekt on täielikult integreeritud sügissemestrisse, moodustades umbes poole kursusest. Selle peamine eesmärk on kasvatada üliõpilaste kultuuridevahelist teadlikkust, edendades uurimistööd ja kriitilist arusaamist iseendast ja teistsugusest. Virtuaalne koostöö võimaldab üliõpilastel arendada olulisi oskusi, sealhulgas empaatiavõimet, juhtimisoskust, erinevuste mõistmist ja refleksiivsust.

Järgnevalt saate lugeda Tallinna Ülikooli magistrantide vaatenurkadest telekollaboratsiooni kui kultuuridevahelise ja üliõpilaskeskse pedagoogilise vahendi kohta. Tulemustest selgub, et kuigi üliõpilased tajuvad telekollaboratsiooni positiivse, eduka ja väärtusliku kogemusena, on see toonud esile mitmeid olulisi väljakutseid, sealhulgas teadlikkuse, sallivuse ja kannatlikkuse osas.

Inna Alieksieieva   Jan Miłosz Augustyniak   Noor Ul Huda

 

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust dr Anastassia Zabrodskajaga. Ta on kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor, kommunikatsioonijuhtimise magistrikava kuraator ning EMICCi tegevdirektor (European Masters in Intercultural Communication). Temaga saab ühendust aadressil anastassia.zabrodskaja@tlu.ee.

Kaanepilt, metafoorsetesse toonidesse riietatud sümbol, kujutab endast portaali kultuuridevahelise dialoogi maailma, mida Tallinna Ülikool pakub oma üliõpilastele.