Filmi- ja meediablogi

Professor Omar Moumni loengusari üleilmastumisest

Omar Moumni

Dr. Omar Moumni, Maroko Sidi Mohamed Ben Abdellah'i ülikooli kirjandus- ja humanitaarteaduste teaduskonna inglise keele ja kultuuriteaduste professor, juhatab sel nädalal algavat loengusarja "Üleilmastumine ja identiteet ühiskonnas". See sari, mis on osa kommunikatsioonijuhtimise magistriõppe programmi kohustuslikest ainetest, tõotab pakkuda põhjalikku uurimust kaasaegsetest probleemidest, mis mõjutavad ühiskonda nii globaalselt, kohalikul tasandil kui ka glokaalselt.

See loengusari on kommunikatsioonijuhtimise magistriõppe üliõpilastele väärtuslik võimalus saada nüansseeritud arusaam sellest, kuidas üleilmastumine põimub erinevate ühiskondlike mõõtmetega, eriti pandeemiajärgse taastumise ja sotsiaalse ümberkujundamise kontekstis.

Õpetamispäevad algavad sissejuhatavate loengutega, mis keskenduvad teemale "Globaliseerumine, Covid-19 ja sotsiaalsed muutused". Sellel sessioonil uuritakse Covid-19 pandeemia mitmekülgset mõju, vaadeldes selliseid küsimusi nagu ühiskondlik paanika, rassism ja kriisi poolt esile kutsutud laiemad sotsiaalsed muutused. Aruteludes süvenetakse pandeemia filosoofilistesse ja hariduslikesse mõjudesse, samuti selle mõjusse turismile ja sotsiaalsele õiglusele.

Omar Moumni

Järgnevatel kohtumistel arutletakse teema "Globaliseerumine, sooline võrdõiguslikkus ja riskiühiskond" üle. See loeng-seminar uurib, kuidas üleilmastumine ristub soolise dünaamika ja riskiühiskonna kontseptsiooniga. Professor ja üliõpilased analüüsivad tabusid ja riski Maroko digimaastikul, sotsiaalmeedia mõju moele, seksuaalse sotsiaalmeedia piirkondlikke geograafiaid ja Maroko hip-hopi sotsiaalpoliitilisi juuri.

Järgnevalt käsitletakse teemat "Globaliseerumine, ränne ja riikidevaheline liikuvus". Siin keskendutakse Maroko rände ajaloolistele ja kaasaegsetele mustritele, Prantsuse sisserändajate kogemustele Marokos ning Maroko rändepoliitika postkoloniaalsetele perspektiividele. Lisaks tuuakse sessioonil esile Maroko naissoost sisserändajate ekspluateerimine Hispaania maasikatööstuses.

Vahetusõppejõud lõpetab oma loenguid teemal "Globaliseerumine ja Maroko kino", millele järgneb lõpparutelu. Sellel kohtumisel uuritakse orientalismi kujutamist koloniaalses Maroko filmis, noorte ja globaliseerumise kujutamist postkoloniaalses filmis, Maroko filmide ringlust ja retseptsiooni ning neoliberalismi kujutamist Maroko filminarratiivides.

Kõik need rikastavad võimalused on saanud võimalikuks tänu Erasmus+ programmile. Programmi ERASMUS+ põhimeetme 1 raames toetatava õppejõudude liikuvuse eesmärk on suurendada rahvusvahelist koostööd ning edendada globaliseerumise ja kultuuridevahelise suhtluse kesksete küsimuste õpetamist.

Teksti autor on dr Anastassia Zabrodskaja, kes on kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi kommunikatsioonijuhtimise magistrikava kuraator ning European Masters in Intercultural Communication (EMICC) õppe- ja uurimisvõrgustiku tegevdirektor.

Co-funded logo