Digiblogi

Vilistlane Külli Karu

Külli Karu on lõpetanud bakalaureuseõppe infoteaduse eriala Tallinna Ülikoolis 2007 aastal. Ta on töötanud nii raamatukoguhoidjana, haruraamatukogu ning osakonna juhatajana kui ka Viljandi Linnavalitsuses heakorrajuhina. Hetkel töötab Külli Saarde vallavanemana.

Külli Karu foto

„Eriala valik on tähtis ja oluline, aga lõpuks sõltuvad võimalused siiski inimesest endast. Tuleb lihtsalt kõikidele võimalustele avatud olla,“ rõhutab Külli. Ta on tänaseni rahul oma eriala valikuga. Külli arvates tekitas õpitav eriala ja kohe sellel alal tööle asumine temas armastuse täpsuse, korra, süsteemi ja distsipliini vastu. Lisaks õpetas infoteaduse eriala tolerantsust, kannatlikkust ja laia maailmapildi nägemist.

 

Mida on ülikool ja infoteadus Küllile kaasa andnud?

Külli arvab, et kõikidest erialal omandatud oskustest on ühel või teisel viisil kasu olnud. „Eks see kõik on sellesse erialasse sisse kirjutatud, sest infoteaduse eriala lõpetanu peab suutma infot vahendada ja kättesaadavaks teha kõikidele soovijatele,“ selgitab Külli. Tema arvates on palju kasu olnud infootsingu teostamise loogikast kuna kõik peitub info leidmise oskuses. Külli leiab, et kõige rohkem arendas ülikool temas süsteemset lähenemist, analüüsivõimet ja täpsust.

Külli suureks huviks oli uurida ajalooga seonduvat, kuid lõputöö teemat valides suunati teda kaasaegsemaid teemasid uurima. Kompromissina osutus tema lõputöö teemaks maakondlik kirjastustegevus ja teda juhendas Aile Möldre. Kuna Külli käis ka kooli kõrvalt tööl, siis  peale tööpäeva lõppu enese kokkuvõtmine lõputöö kirjutamise jaoks oligi lõputöö juures kõige raskem. „Eks see ole mingil määral ilmselt kõikide üliõpilaste teema, et alati kipuvad asjad viimasele minutile jääma,“ muigab Külli.

Kuidas leidis Külli infoteaduse?

Külli kuulis infoteaduse eriala kohta tänu oma pinginaabrile, kes õppimise kõrvalt töötas ise Eesti Rahvusraamatukogus. Kuna Külli armastas väga raamatuid ja lugemist, siis tundus see eriala ainuõige valik. Külli lõpetas bakalaureuseõppe infoteaduse eriala Tallinna Ülikoolis 2007 aastal. „Ma teadsin, et soovin peale lõpetamist töötada mõnes arhiivis või muuseumis,“ räägib Külli.

Julgustavad sõnad sisseastujale

Tulevastele üliõpilastele soovitab Külli vastu võtta kõik, mida ülikool pakub. Isegi siis, kui ühel hetkel tundub, et mingit konkreetset teadmist või oskust ei lähe kunagi vaja. Kogemused tõestavad vastupidist ja täna omandatud teadmistest ja oskustest võib küll kasu olla alles aastate pärast, kuid sel vajalikul hetkel on need teadmised ja oskused sul olemas.


 

Artikkel on valminud ELU projekti tulemusena. Rühma liikmed: Celia Vaiksaar, Greetel Männiste, Erle Neeme, Ave Mitt, Maarika Rosenstein ja Silja Linnamägi

ELU logo