Kui teie õppeainel ei ole veel e-tuge, siis:

Kõige laiemalt kasutusel olev ning kõige rohkemate võimalustega, kuid ka kõige keerukam e-õppekeskkond on Harno Moodle.

Moodle’s saab õppijatele panna ülesse õppematerjale, luua ülesandeid, enesekontrolliharjutusi, teste. Õppijatele saab anda tagasisidet, neid hinnata. Luua võimalusi omavaheliseks suhtluseks/aruteluks: nt foorum, jututuba, veebiseminar. Veebiseminari läbiviimiseks saab kasutada töövahendeid BigBlueButton või Jitsi.

Moodle’i kasutamiseks ja kursuse loomiseks tuleb: 

Teine võimalus: iga TLÜ konto kasutaja saab ise luua kursuse Google Classroom’i.

Google Classroom’is on võimalik õppijatele panna ülesse õppematerjale, videosid. Luua ülesandeid, sh teste. Anda tagasisidet, hinnata. Juhend

 

Kõige lihtsam lahendus on õppematerjalid ülesse laadida Google Drive’le ning sealt õppijatele neid jagada.

Kursuse loomise ja ülesehitamise head tavad

 

1. Kursusel on ÕISile vastav pealkiri, st nimi koosneb kursuse koodist, nimetusest ja lisatud on (õppe)aasta.

2. Kursuse link on lisatud ÕISis kursuse programmi. Videojuhendid: Moodle link ja Google Classroom'i link

3. Kursusel on olemas programm, kus on välja toodud kursuse eesmärk, õpiväljundid, maht, hindamiskriteeriumid.

​4. Kursusel on olemas ajakava, kus on kirjeldatud auditoorse ja iseseisva töö maht tundides (iga iseseisva töö puhul eraldi).

5. Kursusel on kirjeldatud kõik õppetegevused (ka väljaspool Moodle’t toimuvad).

6. Kursusel on loodud suhtlemiskanal õppijatega, nt foorum, kuhu saab murede korral pöörduda ja õppejõud või kaasõppijad saavad vastata.

7. Kursusel on ühtne ja loogiline struktuur, mis peegeldab kursuse sisu täies ulatuses.

8. Õppematerjalid on vaheldusrikkad, loenguesitlus ei asenda täisväärtusliku õppematerjali:

9. Kursus sisaldab ka harjutusi või teste, mis ei ole hindelised ja mille abil õppija saab kinnistada ning kontrollida saadud teadmisi. Juhendid: 

10. Kursusel on õppetegevused, mis aitavad saavutada õpiväljundeid ja mõõta nende saavutamist. Juhendid:

11. Õppijad saavad regulaarselt tagasisidet õppejõult nii individuaalselt kui rühmapõhiselt, osaliselt ka automaatselt (harjutused, testid).

12. Õppija näeb e-õppe keskkonnas oma tulemusi, st õppejõud kasutab hinnete panemise võimalusi. Juhendid: 

13. Kursuse õppematerjalides viidatakse teiste autorite töödele, kui neid on kasutatud.

14. Kursus on kättesaadav vaid registreerunud kasutajatele!

**Täpsem & põhjalikum juhend koos metoodiliste soovitustega: Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks, HITSA 2019

  Loengud - soovitame eelnevalt salvestada!

   

  Videomaterjalide salvestamiseks saab kasutada kas enda riist- ja tarkvara või e-õppe keskuse võimalusi.

  TLÜ õppejõududel võimalus kasutada täisvarustatud salvestusstuudiot ruumis T-323. Tutvu stuudio kasutamise võimaluste (sh kuidas aega broneerida) ja reeglitega siin: https://t323.weebly.com/

  TLÜ-s kasutuses videosalvestustarkvara Panopto. Panopto võimaldab salvestada loenguid vm videomaterjale, teha loengutest otseülekandeid, hoida oma videosid Panopto serveris ja jagada neid Moodle'sse, eDidaktikumi või Google Classroomi. Panoptosse saab sisse logida siin: https://tlu.cloud.panopto.eu/ (kui on probleeme sisselogimisega, pöörduge palun eope@tlu.ee)

  Oma arvutis saab kasutada tasuta ekraanisalvestuse vahendit Screencast-o-matic (tasuta kuni 15 minutiline salvestus) ning seejärel nt Youtube’i ülesse laadida õppijatega jagamiseks. Lingi videole saab lisada Moodle’sse/Google Classroom’i jm.

  E-õppe keskus saab teie salvestused ülesse laadida Vimeosse - andke oma soovist meile teada!

  Juhendid:

  Loengute salvestamiseks professionaalse tehnikaga saab kokku leppida aja e-õppe keskuse multimeediaspetsialistiga e-kirja teel multimeedia@tlu.ee

  Kohtumised reaalajas (seminarid, arutelud)

   

  Veebiseminari saab Zoom'i (juhend) tasuta kontoga läbi viia kuni 40 minutit. Zoom'i litsentse piiranguta kasutamiseks tuleb küsida instituudist. Siin on juhend tasulise ehk piiranguteta Zoom'i kasutamiseks. 

  Soovitused Zoom'is õppetöö korraldamiseks:

  Videokõnede ja -seminaride tegemiseks saab ka kasutada Google Meet - selle abil saab teha reaalajas kohtumisi, viia läbi arutelusid, salvestada kohtumise jne. Google Meet on sisse ehitatud Google Classroom'i kursustele. TLÜ Google Meet on piiratud 100 osalejaga.

  Harno Moodle’s on olemas vahend nimega BigBlueButton virtuaalsete kohtumiste, seminaride, loengute pidamiseks ja salvestamiseks - videojuhend ja slaidipõhine juhend.

  Veebiseminari vahendite võrdlus (Moodle BigBlueButton, Google Meet, Zoom)

  Vahendid õppijate aktiviseerimiseks loengus: www.tlu.ee/juhendid alajaotus “Õppijate aktiveerimine / Active Learning”

  Paind- ehk hübriidõpe

  Soovitused:

  Tehnika laenutamine (5 komplekti: kaamera, mikrofon & statiiv): IT-osakond, janno.prello@tlu.ee 

  NB!

  E-õppe keskuse veebilehel www.tlu.ee/juhendid leiate teemade kaupa juhendeid ning töötubade esitlusi (ligipääsetav TLÜ kontoga brauseris sisse logides!), kuidas õppetööd erinevate digivahenditega toetada ning õppijaid aktiviseerida.

   

  Abi ja täiendav info:

  E-õppe keskus

  eope@tlu.ee

  Hettel Sõrmus, tel 640 9281

  Veronika Rogalevitš, tel 640 9282