Humanitaarblogi

Noored Kooli programmist õpetajaks õppima

Uku Valner on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrant, kes sai tõuke tulla õppima õpetajaks Noored Kooli programmist. Kuna sel aastal tähistab Tallinna Ülikool 100 aastat õpetajahariduse andmist, siis selgitas ta, miks tasub jätkuvalt õpetajaks õppida.

Uku Valner

Kuidas jõudsid otsuseni astuda ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrikavale? 

Olen ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistriõppe esimese aasta tudeng. Ajaloo erialal lõpetasin ka enda bakalaureuseõpingud. Tee magistriõppesse algas minu jaoks tavapärasest teistpidises järjekorras - 2016. aastal astusin Noored Kooli programmi ning selle raames asusin tööle õpetajana. Ning alles pärast programmi lõppu tulin end ülikooli täiendama. Seega hakkasin tööle enne ametliku kutse omandamise algust. Kuna Noored Kooli programmi viiakse aga läbi koostöös Tallinna Ülikooliga, siis läbisin juba selle raames mitmeid enda ülikooli aineid, mida sain hiljem ka üle kanda.

Millised ülikoolis omandatud teadmised ja oskused aitavad sul tulevikus oma eesmärke saavutada?

Töötan õppimisega paralleelselt endiselt ka väikese koormusega ajalooõpetajana. Õpetajatöö jätab väga palju ruumi loominguks - see kuidas sa asju õpetad on peaaegu täielikult sinu teha. Seepärast vaatan loengutes pidevalt ringi uute mõtete, seletuste ja meetodite järele, mida ka enda töös rakendada.

Viimasel ajal tunnen, et palju on olnud kasu loengutest, mis keskenduvad ajaloo laiemale mõtestamisele, näidates seda suuremate protsessidena. Samuti pakub õpetus endale ka praktilisi kursuseid, mis õpetavad konkreetselt eriala õpetamise meetodeid, laste käitumise ja arengupsühholoogia jm.

Milline on siiani olnud kõige põnevam kursus ja miks?

Huvitavaid kursuseid on olnud palju. Erialaselt avardas viimati mõtlemist avaliku sektori ökonoomika kursus, kus rääkisime läbi riikliku majanduspoliitika põhitõdesid. Arusaam sellest, kuidas avaliku sektori toime on, vähemalt teoorias, seletatud ning milliseid nüansse kaalutakse majanduspoliitikat kujundades, muutis kindlasti seda, kuidas näen seda sektorit laiemalt, aga ka seda, kuidas ühiskonnaõpetuse tundides seda edasi anda.

Miks julgustad noori valima õpetajaametit? Miks alustada või jätkata oma kõrgharidusteed Tallinna Ülikoolis?

Põhjuseid, miks valida õpetajaamet on palju, nii see juba nimetatud loominguline vabadus, vahetud kontaktid lastega, võimalus pikaajalisi protsesse kujundada jne. Üks asi, mille peale olen selle ameti juures veel mõelnud, on tarbetu konkurentsi puudumine. Selles mõttes, et ei ole võistlust õpetajate endi või õpetajate ja õpilaste vahel. Eesmärk on kõigil ühine. Kui Elon Musk Tesla patendid kõigile kättesaadavaks tegi, siis räägiti sellest kui millestki erakordsest. Õpetajad jagavad aga enda vaevaga välja töötatud meetodeid igapäevaselt. Ning viise, kuidas uusi õppevahendeid juurde leida, tekib igapäevaselt.

Õppejõudude, kolleegide või kaasüliõpilastega mõtete ja ideede üle arutlemise võimaluse pärast tasub kindlasti ka Tallinna Ülikooli tulla. Isegi kui enne loengutele saabumist on pea ideedest tühi, lahkud loengutelt uute ideede, meetodite ning ka küsimustega, mida kõike peagi ellu rakendada.