Teated

Wiedemanni keeleauhinna laureaat on Krista Kerge

Valitsus otsustas määrata Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna Tallinna Ülikooli professorile Krista Kergele pühendunud ja pikaaegse töö eest eesti keele elujõu ja arengu heaks tekstiuurimisel, keelekorraldamisel, emakeeleõpetuse eestvedamisel ning õpetajate ja keeleuurijate põlvkondade kasvatamisel.

Krista Kerge

Rakenduslingvistika professor Krista Kerge erialane tegevus on silmapaistev ja väga mitmekülgne: ta on tuntud keeleteadlane, hinnatud õppejõud ja kogenud keelekorraldaja.

Tallinna Ülikoolis on ta töötanud juba aastast 1987, alates 2009. aastast professorina. Alates 2008. aastast on Krista Kerge Emakeeleõpetuse Infokeskuse juht. 

Krista Kerge on kogenud ja pühendunud õppejõud. Ta on särav loengupidaja, põhjalik ja nõudlik juhendaja ning avara maailmavaatega õppekavajuht. Tema juhendamisel on kaitstud üle 120 magistritöö. Professori praegused ja endised juhendatavad moodustavad eesti keelega tegelevate inimeste hulgas arvestamisväärse hulga.

Keeleteadlasena on Krista Kerge huviväljas olnud eelkõige tekstiuurimine, samuti on ta tegelenud morfosüntaksi ja emakeeleõpetuse problemaatikaga. Eriliselt väärib esiletõstmist Krista Kerge panus emakeeleõpetajate koolitamisse ja emakeeleõpetuse arendamisse.

Wiedemanni keeleauhind antakse laureaadile üle 24. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemias. Auhinna suurus on 65 000 eurot.